Zmiany w zasadach opodatkowania spółek holdingowych

Zmiany w zasadach opodatkowania spółek holdingowych

Polski Ład wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozdział poświęcony opodatkowaniu spółek holdingowych. W skład holdingu mogą wchodzić aktualnie krajowe spółki zależne (wyłącznie sp. z.o.o lub SA), spółka holdingowa (sp. z.o.o. lub SA), oraz zagraniczna spółka zależna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Kryteria dla określenia spółki holdingowej i spółki zależnej

W kapitale spółek zależnych spółka holdingowa musi posiadać minimum 10 proc. udziałów przez min. rok oraz musi prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą. Spółka zależna natomiast musi mieć wśród swoich udziałowców/akcjonariuszy spółkę holdingową z minimum 10 proc. udziałem przez minimum rok, a sama może posiadać w kapitale spółki nie więcej niż 5 % udziałów/akcji.

Zwolnienie podatkowe od 95 % dywidendy ma szansę uzyskać wyłącznie spółka holdingowa.

Zwolnienie od podatku przy sprzedaży udziałów (w ramach holdingu) dotyczy również wyłącznie spółki holdingowej. Takie udziały może zakupić tylko obca spółka. Jeżeli spółka holdingowa chciałaby skorzystać z takiego zwolnienia z transakcji, konieczne jest złożenie oświadczenia o takim zamiarze do Naczelnika Urzędu Skarbowego na co najmniej 5 dni przed terminem zbycia. Konieczne będzie również wykazanie zwolnienia z podatku w zeznaniu rocznym (CIT-8).

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Do katalogu spółek, które mogą zostać spółką holdingową została dodana Prosta Spółka Akcyjna. Będzie możliwe skorzystanie ze zwolnień z podatku od dywidend nie tylko krajowych, ale również zagranicznych. Dodatkowo udziały w spółce holdingowej będą mogli posiadać również nierezydenci z rajów podatkowych. Zmieniono również warunki jakie będzie musiała spełnić spółka zależna. Przede wszystkim, spółka zależna będzie mogła posiadać więcej niż 5 % udziałów/akcji w kapitale spółki. Doszło też  do wykreślenia warunku terminu („nieprzerwany okres co najmniej roku”) posiadania przez spółkę holdingową udziałów. Spółka zależna będzie mogła korzystać również ze zwolnień dla specjalnych stref ekonomicznych oraz realizacji nowej inwestycji.

Podstawa prawna:

•           art. 24m i nast. ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1800 ze zm.)

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź