Wysoki podatek dochodowy przy założeniu spółki?

1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 2032) oraz ustawę z dnia 15 litego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 poz. 1888). Powodują one, że założenie spółki kapitałowej bądź przystąpienie do już istniejącej może rodzić obowiązek zapłaty wysokiego podatku dochodowego. Co ważne, takie ryzyko istnieje nawet wtedy, gdy spółka nie osiągnęła jeszcze żadnego zysku.

Z tego powodu bardzo dużą ostrożnością powinni wykazać się ci, którzy obejmują akcje czy udziały za wkłady niepieniężne. Klasycznym przykładem będzie tutaj wniesienie w charakterze wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości i związane z tym objęcie udziałów. Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2016 roku wskazywały, iż przychodem wspólnika wnoszącego aport i obejmującego dzięki temu udziały była wartość nominalna udziałów, a więc ta, na którą wskazują postanowienia umowy spółki. Podatek z tytułu założenia spółki pozostawał w ten sposób na niskim poziomie.

Teraz stosuje się inne rozwiązanie – uwzględniające rynkową wartość wnoszonych do spółki składników majątkowych. To zmiana ewidentnie na niekorzyść podatników. Praktyczny przykład daje do myślenia: jeśli ktoś zamierza rozpocząć działalność deweloperską i w tym celu zakłada spółkę, do której w charakterze udziałów wnosi nieruchomość o wartości 500 tysięcy złotych, to choćby odziedziczył ją kilkanaście lat temu, będzie musiał odprowadzić podatek w stawce 19%, czyli aż 95 tysięcy złotych.

Podatek taki należy wykazać w deklaracji podatkowej PIT-38 i uiścić do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Często spółka nie jeszcze żadnych dochodów.

Nowe regulacje to kolejny sposób walki z niektórymi sposobami wciąż coraz popularniejszej optymalizacji podatkowej. Niestety, choć usunięto luki w przepisach podatkowych, to jednocześnie pogorszono sytuację podatników. A tym zwykle brakuje wiedzy z zakresu prawa podatkowego – panuje dość powszechne przekonanie, że sprzedaż nieruchomości po pięciu latach od jej nabycia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Tymczasem wniesienie aportu do spółki kapitałowej jest opodatkowane wedle innych zasad.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź