Dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT tylko w drodze elektronicznej

Rezygnacja z tradycyjnej, papierowej formy składania wniosków, na rzecz jej elektronicznej wersji – takie zmiany przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów Projekt rozporządzenia odnośnie zgłoszeń INTRASTAT.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w tej sprawie, ściśle związana jest z modyfikacją brzmienia atr 98 ust. 2  ustawy Prawo celne, w wyniku której, rozporządzenie Ministra Finansów z 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT utraciło moc. Jak przyznaje resort, na decyzję o dokonaniu zmian w obrębie aktu mieli również sami przedsiębiorcy, którzy w znacznej części zrezygnowali z tradycyjnej formy zgłoszeń.

Obsługa komunikatów jest przewidziana w postaci plików XML, co oznacza, że w nowym rozporządzeniu deklaracje nie będą określane. Co ważne, przedsiębiorcy którzy nie zdążyli dokonać korekty wniosków przed wejściem w życie rozporządzenia, będą mogli to zrobić jeszcze w wersji papierowej. Termin wejścia aktu w życie jest przewidziany na 14 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Ustaw.


Źródło informacji: https://www.infor.pl

Autor tekstu: Karolina Motyka

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź