Od grudnia uwierzytelnianie e-zwolnień ze zmianami

Od grudnia uwierzytelnianie e-zwolnień ze zmianami

30Już za niespełna miesiąc, 1 grudnia tego roku, wejdą w życie przepisy nowelizacji tzw. „ustawy zasiłkowej”. Wynika to z konieczności dostosowania polskich regulacji do dyrektyw unijnych dotyczących transakcji elektronicznych na rynku wewnątrzwspólnotowym.

W efekcie zmian uproszczeniu ulegnie dość zawiłe, a obecne w polskim prawie od kilku lat, pojęcie „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowane przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu”. Z początkiem grudnia już oficjalnie będzie można powiedzieć dużo krócej – „kwalifikowany podpis elektroniczny”.

Właśnie tym podpisem, podobnie jak potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, będzie można uwierzytelnić e-zwolnienie lekarskie przesyłane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Zgodnie z nowelizacją upoważnieni do wystawiania zwolnień (nie tylko elektronicznych) będą lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy.

Warunkiem jest złożenie przez nich do ZUS oświadczenia ze zobowiązaniem do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykonywania obowiązków mających podstawę w „ustawie zasiłkowej”, a także Ustawie o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia te wspomniane podmioty powinny złożyć w formie pisemnej bądź elektronicznej – również opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Warto też przypomnieć, że od 1 grudnia 2017 roku większość zwolnień będzie przyjmowała postać elektroniczną. Wersje papierowe na odpowiednim formularzu będą stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach, jak dla przykładu brak dostępu do Internetu lub brak możliwości podpisania zwolnienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź