Nadchodzi maksymalna wysokość odsetek kredytowych

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Sejm w ubiegły piątek uchwalił nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Ma ona wprowadzić wiele zmian, między innymi ustalając maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, ale też maksymalną wysokość samych odsetek.

Celem noweli jest umocnienie ochrony kredytobiorców przed szeroko rozumianym wyzyskiem ze strony banków i innych firm pożyczkowych. Podstawowe zmiany dotyczą wprowadzenia maksymalnej wysokości odsetek od opóźnienia w spłacie kredytu jak i tzw. „odsetek od odsetek”. W ich zakres wejdą również opłaty windykacyjne i podobne.

Co więcej, ustawa ma uregulować szereg wymogów warunkujących wykonywanie działalności w zakresie udzielania kredytów konsumenckich. Ponad to określone w niej zostaną zasady wymiany informacji o udzielonych kredytach przez banki czy firmy pożyczkowe. Uprawnienie to będzie dotyczyło także wzajemnych stosunków pomiędzy tymi dwoma kategoriami podmiotów.

Zmiany ma zamknąć rozbudowanie i usprawnienie współpracy na linii Komisja Nadzoru Finansowego – organy ścigania, co do składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforrb.pl

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź