Spółka bezkapitałowa?

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Utrzymuje się tendencja do zmniejszania wymogów dotyczących wysokości kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2009 r. wysokość kapitału początkowego spółki wynosi 5 000 PLN (wcześniej – 50 000 PLN), natomiast w ostatnim czasie pojawił się projekt poselski obniżenia tej wartości do 1 PLN. Zgodzić się należy z uzasadnieniem projektu, że obecnie kapitał zakładowy nie gwarantuje wypłacalności spółki – jest jedynie kwotą zadeklarowaną, a mimo obowiązku faktycznego jego wniesienia często do tego nie dochodzi (w celu rejestracji spółki w KRS wystarcza oświadczenie o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy). Ponadto w toku działalności spółki nic nie stoi na przeszkodzie na regulowaniu bieżących zobowiązań spółki właśnie ze zgromadzonego kapitału początkowego. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego powołana przy Ministerstwie Sprawiedliwości rozważa wprowadzenie spółki beznominałowej (brak kapitału zakładowego, udziały nie byłby nominałowe jak w obecnym stanie prawnym). Czy zmiany idą w dobrym kierunku? Wydaje się, że tak – większa część przedsiębiorców chcących powołać do życia spółkę z o.o. faktycznie wniesie zadeklarowane kwoty jako wkład do spółki, a nie poprzestanie na oświadczenia do KRS. W braku środków bowiem zdecyduje się na spółkę beznominałową lub zadeklaruje kapitał w wys. symbolicznej.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź