Karta Praw Podatnika – Nowy rodzaj ochrony podatników.

Karta Praw Podatnika – Nowy rodzaj ochrony podatników.
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Projekt ustawy wprowadzający Kartę Praw Podatnika zyskał aprobatę Rzecznika Praw Obywatelskich.  Głównym założeniem projektu jest zebranie i usystematyzowanie najważniejszych praw przysługujących podatnikom oraz odpowiadających im obowiązkom organów podatkowych. Karta ma pełnić funkcję porządkującą, informacyjną i edukacyjną, a także ma posługiwać się prostym, zrozumiałym dla obywateli językiem.

Karta Praw Podatnika ma przede wszystkim gwarantować ochronę:

  • prawa do dobrego prawodawstwa podatkowego,
  • prawa do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustaw podatkowych,
  • prawa do domniemania rzetelności i dobrej wiary,
  • prawa do prywatności,
  • prawa do rzetelnego postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach podatkowych,
  • prawa do zaskarżenia rozstrzygnięć w sprawach podatkowych,
  • prawa do naprawienia szkody.

W projekcie przewidziana jest możliwość zgłoszenia, do RPO przez zawodowego pełnomocnika, przypadków rażącego naruszenia praw podatnika. Co więcej w celu zapewnienia skutecznej ochrony Rzecznik Praw Obywatelskich będzie miał zagwarantowane prawo do wglądu do akt postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach podatkowych, do udziału w postępowaniu,  do żądania wyjaśnień od organów podatkowych i formułowania ocen, wniosków  i rekomendacji.

W przypadku wszczęcia kontroli podatkowej, postępowania podatkowego bądź kontroli celno-skarbowej organ doręczy podatnikowi kopię Karty.

Karta Praw Podatnika jest stosunkowo nowym instrumentem ale funkcjonującym w wielu państwach-członkach OECD. Obecnie prowadzone są prace legislacyjne, wprowadzające Kartę do polskiego porządku prawnego.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź