Kontrakty managerskie

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Kontrakty managerskie to forma zatrudnienia o charakterze cywilno-prawnym, przeznaczona dla pracowników wysokiego szczebla – najczęściej z kadry zarządzającej.

Jak wspomniano we wstępie, kontrakt managerski to umowa cywilno-prawna, a nie umowa o pracę. Dlatego wszelkie kwestie nieuregulowane w jej treści rozstrzyga się na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, nie zaś przez sądy pracy w oparciu o regulacje Kodeksu Pracy.

W praktyce jednak im więcej wspólnych mianowników między kontraktem managerskim a umową o pracę, tym częściej sąd pracy uznaje taką umowę właśnie za umowę o pracę.

Kontrakty managerskie najczęściej powodują, że pracownik staje się odpowiedzialny za kierowanie jakimś sektorem przedsiębiorstwa oraz jego wyniki. Manager może liczyć na wyższe wynagrodzenie. Co więcej, ma także większą swobodę w wykonywaniu obowiązków – zwykle bowiem kontrakty nie regulują problemów czasu czy miejsca jego pracy. Za większą swobodą idzie również większa odpowiedzialność. Za zawinioną szkodę wyrządzoną zatrudniającemu przedsiębiorcy odpowiedzialność jest nieograniczona. Warto również pamiętać, że kontrakty managerskie najczęściej zawierają klauzulę o zakazie konkurencji. Konieczność taka zachodzi, ze względu na dostęp managera do kluczowych danych i informacji przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz postanowieniami kodeksu cywilnego, przychody uzyskane z wykonywania kontraktu menadżerskiego uważa się za działalność wykonywaną osobiście. To natomiast powoduje, że osoba związana kontraktem musi dokonywać rozliczeń z urzędem skarbowym na bazie progresywnej stawki podatku dochodowego. Odliczenie kosztów uzyskania przychodu jest możliwe tylko przez ryczałt.

CGO Legal świadczy usługi z zakresu doradztwa i profesjonalnego tworzenia kontraktów managerskich, które nie zostaną uznane za umowy o pracę.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji w tym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź