Opodatkowanie należności licencyjnych

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Należności licencyjne uznaje się za wszelkie należności wynikające z bezpośredniego użytkowania lub prawa do użytkowania dzieł literackich, artystycznych, publicystycznych itp. Wynikają one nie tylko z umów licencyjnych, ale często również umów franczyzy czy tantiem autorów i twórców. Co ważne, należności takie podlegają opodatkowaniu.

Kwestia opodatkowania należności licencyjnych odnosi się zwykle do wykorzystywania wspomnianych dzieł i innych pochodzących z zagranicy. Uznaje się, że podatek taki w wypadku gdy Polska nie ma z danym państwem podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynosi 20% kwoty należności licencyjnej. Jeśli natomiast taka umowa z danym państwem istnieje, to obowiązuje stawka podatku określonego w treści tego dokumentu.

Zwykle procent podatku wynikającego z umów zachowuje się w przedziale 5-10%. Opodatkowanie należności licencyjnych może mieć miejsce już w Polsce. Warunkiem jest nie przekraczanie stawek wynikających z umowy międzynarodowej (ma ona pierwszeństwo przed krajowymi regulacjami ustawowymi). Co ciekawe, zdarzają się jednak państwa, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i umowa ta ustala stawkę podatku na 0% – tak jest w przypadku Szwajcarii.

Nasza Kancelaria świadczy usługi doradcze w związku z opodatkowaniem należności licencyjnych. Pomaga w interpretacji przepisów krajowych i międzynarodowych, a także w przeprowadzaniu całej procedury odprowadzania podatku.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź