Międzynarodowa sprzedaż wysyłkowa

Międzynarodowa sprzedaż wysyłkowa
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Obecnie konsumenci coraz częściej decydują się na zakup towarów bezpośrednio z zagranicy, zamiast nabywać towar w sklepach stacjonarnych. Przekonuje ich niższa cena, lepsza jakość bądź dostępność towaru w danym momencie. Model sprzedaży wysyłkowej jest coraz chętniej wybieranym modelem prowadzonej działalności gospodarczej. E-commerce z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Dodatkowo, otwarte rynki Unii Europejskiej zachęcają do oferowania swoich produktów, także dla osób fizycznych w krajach wspólnoty.

Oprócz biznesowej strony przedsięwzięcia, ważnym elementem sprzedaży, jest problem rozliczaniu sprzedaży wysyłkowej na gruncie podatku VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o VAT sprzedaż wysyłkowa polega na wysyłce zamówionego towaru do nabywcy za pośrednictwem poczty lub kuriera. Ustawa o VAT wyróżnia dwa rodzaje sprzedaży wysyłkowej. Różnią się one od siebie rodzajem opodatkowania oraz miejscem zapłaty podatku VAT.

E-commerce a VAT

Jest to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku VAT na terytorium innego państwa członkowskiego, będącego jednocześnie państwem wysyłki. Dostawa ta, aby została uznana za sprzedaż wysyłkową musi być dokonana na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej, lub osoby prawnej niebędącej płatnikiem podarku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczenia WNT lub innego podmiotu niż wymienieni podatnicy, który nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Biorąc to pod uwagę, uznać należy ze sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju następuje, gdy dostawa towarów dokonywana jest na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego( niebędącego czynnym płatnikiem) lub na rzecz osoby prywatnej z terytorium państwa członkowskiego.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku kwocie wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

W zależności od wysokości osiągniętych dochodów w danym roku (limity od 35 000 euro do 100 000 euro) sprzedawca będzie podlegał obowiązkowi rozliczeniowemu. W przypadku przekroczenia tego limitu podatnik powinien uznać dostawę towarów za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego, wtedy będzie musiał zarejestrować się jako podatnik podatku od wartości dodanej w kraju, do którego prowadzić będzie sprzedaż wysyłkową. Jeżeli limitu tego nie przekroczy wtedy będzie rozliczał transakcję sprzedaży wysyłkowej w Polsce (zgodnie z obowiązującą stawką podatkową).

Wybór miejsca opodatkowania

Polska ustawa o podatku VAT, jak i unijna dyrektywa w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej przewidują możliwość swobodnego wyboru miejsca opodatkowania. Podatnik może sam zadecydować o tym, czy będzie rozliczał się od samego początku w państwie konsumenta czy też wybierze możliwość rozliczania się według obowiązujących w Polsce limitów sprzedażowych. Wybór ten umożliwia podatnikowi skorzystanie z korzystniejszych stawek podatkowych obowiązujących w innych państwach np. w Luksemburgu stawka VAT wynosi 17% a na Malcie 18%.

Aby jednak skorzystać z takiego rozwiązania konieczne jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z takiego wyboru. Informację taka należy złożyć co najmniej 30 dni przed datą dostawy, gdzie wskazać należy na którą z opcji podatnik się decyduje. Należy również przedstawić w terminie 30 dni od pierwszej dostawy dokument potwierdzający zawiadomienie organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Wybór taki obowiązuje przez co najmniej 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym przez wybraną opcję.

Procedura ta nie ma zastosowania do :

  • Nowych środków transportu,
  • towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz,
  • towarów rozliczanych na zasadach marży (art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT).

Kancelaria Prawna CGO Legal wspiera podatników w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności e-commerce, pozwalając na skuteczną optymalizację podatkową. Oferujemy kompleksową obsługę prowadzonej działalności, w zakresie podatku VAT jak również podatków dochodowych.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź