Zwolnienie podatkowe darowizny przedsiębiorstwa

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Co do zasady darowizna podlega opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dotyczy to również przedsiębiorstw. Istnieją jednak sytuacje, w których możliwe jest zwolnienie podatkowe darowizny przedsiębiorstwa.

Kodeks Cywilny definiuje przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokonanie darowizny przedsiębiorstwa w ramach I grupy podatkowej, w której skład wchodzą m.in. wstępni, zstępni, małżonkowie czy rodzeństwo, nie rodzi konsekwencji podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Faktu otrzymania przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, gdyż darowizna będzie dokonana w formie aktu notarialnego.

Przekazanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie rodzi także skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych – ani po stronie darczyńcy, ani obdarowanego. Co ważne, przekazanie takie, nie podlega też obowiązkowi podatkowemu w podatku VAT.

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego dotyczącego podatkowych aspektów darowizn przedsiębiorstw.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź