Zwrot VAT a postępowanie podatkowe

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Podatek VAT jest prawdopodobnie najtrudniejszym podatkiem w bogatym wachlarzu polskiego prawa podatkowego. Nie ma też wątpliwości, że jest też podatkiem najbardziej obaczonym ryzykiem. W zależności od sprzedaży i zakupów dokonywanych w ramach naszego przedsiębiorstwa możliwe, że w danym okresie rozliczeniowym wykażemy podatek naliczony wyższy niż podatek należny.

Teoretycznie, przedsiębiorca ma dwie alternatywy:

  • „przenieść” nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy i zapłacić mniejszy podatek VAT w następnym okresie rozliczeniowym,
  • wnioskować o zwrot różnicy na rachunek bankowy.

Czemu to tylko teoretyczne możliwości? Niestety, często wniosek o zwrot VAT kończy się jedną z kilku możliwości:

  • czynnościami sprawdzającymi
  • kontrolą podatkową
  • kontrolą celno-skarbową
  • postępowaniem podatkowym

Zwrot VAT

Art. 88 Ordynacji podatkowej w stosunku do wszczęcia działań organu, posługuje się wyrażeniem, „Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania”. W efekcie stosowania tego przepisu, terminy zwrotu są absurdalnie przedłużane przez organy podatkowe. Często dochodzi do sytuacji, gdy kwota różnicy podatku VAT jest kumulowana przez kolejne miesiące, a przedsiębiorca obawia się wniosku o zwrot podatku. Kontrola podatkowa, a następnie postępowanie w sprawie zwrotu VAT może ciągnąć się latami. Znane są sytuacje, gdzie przedsiębiorcy zmagają się z kontrolami podatkowymi w związku z wnioskami o zwrot VAT np. z roku 2014. Brak zwrotu i wszczęcie np. kontroli podatkowej zaburza płynność finansową, a może doprowadzić do niewypłacalności czy nawet likwidacji firmy.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na ten krok, powinni odpowiednio przygotować przedsiębiorstwo, aby mieć możliwość maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania.  W toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego przysługują nam uprawnienia i możliwości walki z urzędniczym bezprawiem związanym z niezasadnym przedłużaniem terminów. Jedną ze skuteczną formą walki z fiskusem jest zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT. Prawidłowo przygotowane zażalenie może skrócić okres oczekiwania, gdy organ wyższej instancji przyzna nam rację. Jeżeli w sprawie toczy się postępowanie podatkowe lub czynności sprawdzające, będziemy mieli możliwość walki w sądzie zgodnie z art. 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – składając skargę do WSA.

Warto pamiętać, aby właściwie przygotować przedsiębiorstwo do kontroli, od dokumentacji po rozmowę z pracownikami. W toku kontroli związanej z podatkiem VAT organ kontrolujący będzie podważał zasadność transakcji, wzywając do udzielenia informacji także naszych kontrahentów.

Pomoc pełnomocnika

Często, pomoc pełnomocnika w kwestii postępowania podatkowego związanego ze zwrotem VAT będzie niezbędna do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia. Organy podatkowe wykorzystują chętnie nieznajomość prawa podatkowego przez przedsiębiorców, zwlekając latami ze zwrotami nadwyżki podatku VAT. Sprawy, prowadzone przez wykwalifikowanych pełnomocników mogą zakończyć się dużo szybciej i z pozytywnym wynikiem w sądzie, – co pozwoli na odzyskanie podatku VAT.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie doradztwa związanego z podatkiem od towarów i usług lub są w trakcie postępowania podatkowego, kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie zwrotu podatku VAT, zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź