Abolicja podatkowa – nowe rozwiązanie wprowadzone przez Polski Ład

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Abolicja podatkowa wprowadzona przez Polski Ład jest instytucją o charakterze wyjątkowym. Na czym polega i kto w największym stopniu na niej skorzysta?

Abolicja podatkowa – na czym polega?

Abolicja podatkowa – jak na polski system prawny – stanowi dość unikalne rozwiązanie. Jej zasadniczym celem jest zachęcenie podatników do ujawnienia niepodatkowanego majątku i zapłaty podatku według o ponad połowę niższej stawki. Jest to tzw. przejściowy ryczałt od dochodów, za których ujawnienie podatnik nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji.

Stawka przejściowego ryczałtu od dochodów wyniesie 8% podstawy opodatkowania.

Kto może skorzystać z abolicji podatkowej?

Z abolicji podatkowej mogą skorzystać podmioty będące podatnikami lub płatnikami podatku dochodowego, bez względu na miejsce zamieszkania, siedziby, lub rejestracji.

Skorzystanie z niej powinni rozważyć również podatnicy stosujący wątpliwe schematy optymalizacyjne.

Abolicją podatkową nie będą natomiast objęte dochody, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa. Nie obejmie ona również dochodów, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że podatnik chcący z niej skorzystać zawiadomi o ich popełnieniu właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Będzie mógł to zrobić jednocześnie ze złożeniem wniosku o opodatkowanie tych dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów.

Abolicja podatkowa – jaki podatek i składki od nieujawnionego dochodu?

Dla tych podatników, którzy nie zadeklarowali dochodu do opodatkowania w związku z:

1) nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów,

2) nieujawnieniem w całości lub w części źródła ich powstania,

3) przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zagranicznej jednostce,

4) stosowaniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw-stron tych umów,

5) nierzeczywistą rezydencją podatkową,

6) osiągnięciem innej niż wymieniona w pkt 1–5 korzyści podatkowej w rozumieniu Ordynacji podatkowej,

istnieje możliwość ujawnienia ww. dochodu do opodatkowania z zastosowaniem 8% stawki przejściowego ryczałtu od dochodów.

Jak skorzystać z abolicji podatkowej?

Abolicja podatkowa, jak na rozwiązanie o charakterze wyjątkowym przystało, obowiązywać będzie tylko przez pewien czas. Skorzystać z niej będzie można wyłącznie od 1 października 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku W tym celu podatnik będzie musiał wypełnić specjalny formularz i wskazać w nim żądane informacje, takie jak wysokość nieopodatkowanego dochodu i źródła jego pochodzenia. Formularz będzie podlegał opłacie odpowiadającej 1% dochodu będącego przedmiotem opodatkowania. Opłata nie może jednak być niższa niż 1 000 zł, ani przekroczyć kwoty 30 000 zł.

Niezwykle istotne będzie prawidłowe wypełnienie wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ podatkowy wezwie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Niemniej jednak uchybienie temu terminowi lub nieprawidłowe uzupełnienie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniesione opłaty nie zostaną zwrócone.

Oferujemy Państwu doradztwo i pełną obsługę procesu abolicyjnego, od momentu złożenia wniosku, do chwili osiągnięcia najlepszego dla Państwa rozwiązania. Skuteczne skorzystanie z abolicji podatkowej z naszą pomocą przyniesie Państwu wymierne korzyści i możliwość nowego startu. Zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź