Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

W ciągu kilku ostatnich lat Polska wysunęła się na pozycję lidera wśród europejskich państw wybieranych przez zagranicznych inwestorów na siedzibę swojej działalności. Jest to skutek długofalowej polityki mającej na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w Polsce. Jednym z jej przejawów są polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne. Czym są i jakie korzyści niesie zlokalizowanie przedsiębiorstwa na ich terenie?

Spis treści

Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne?

Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonują w Polsce od 1994 roku.  Stanowią wyodrębnione obszary terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na których przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na specjalnych, korzystniejszych warunkach niż w pozostałej części kraju.

Wspierając rozwój inwestycji Specjalne Strefy Ekonomiczne przyczyniają się do rozwoju gospodarczego danego terytorium. Z drugiej zaś strony oferują wiele udogodnień dla przedsiębiorców, jak ulgi i zwolnienia podatkowe, dzięki czemu lokowanie biznesu na ich obszarze jest dla inwestorów bardzo opłacalne.

Lista Specjalnych Stref Ekonomicznych dostępna jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jakie korzyści dla inwestorów oferują SSE?

Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania w SSE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w podatku dochodowym (CIT lub PIT, w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej). Limit zwolnienia liczony jest jako procent od poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Z kolei wysokość ulgi uzależniona jest od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorcy oraz poniesionych nakładów inwestycyjnych. Warto zaznaczyć, że w niektórych rejonach Polski można odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów.

Niektóre Specjalne Strefy Ekonomiczne oferują również zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zwolnienie to zazwyczaj oferowane jest nowym inwestorom i obejmuje z góry określony okres czasu.

Do pozostałych korzyści płynących z inwestowania na terenie SSE zaliczyć należy możliwość skorzystania z funduszy i dotacji przeznaczonych m.in. na:

– inwestycje,

– tworzenie nowych miejsc pracy,

– działalność badawczo-rozwojową (B+R),

– działalność związaną z ochroną środowiska, szkoleniami, logistyką lub odnawialnymi źródłami energii.

Inwestowanie na terenie SSE ułatwia pozyskanie dotacji z Powiatowych Urzędów Pracy czy też środków unijnych.

Pozostałe korzyści płynące z inwestycji na terenie polskich SSE

Poza oczywistymi plusami związanymi z ulgami w podatkach czy uproszczonymi procedurami pozyskania dotacji i środków na inwestycje SSE posiadają jeszcze inne, nie mniej znaczące  – zwłaszcza dla inwestorów zagranicznych – korzyści.

Warto zaznaczyć, że Strefy tworzone są na wysoko uprzemysłowionych, atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym terenach. Niejednokrotnie wykorzystują infrastrukturę pozostałą po będących w odwrocie gałęziach przemysłu. Dzięki temu dostępna jest opcja wynajmu lub nawet zakupu istniejących już w SSE nieruchomości. Strefy oferują zarówno magazyny, hale produkcyjne, jak i powierzchnie biurowe np. na potrzeby centrów usług wspólnych czy call-center.

Lokalizacja Specjalnych Stref Ekonomicznych uwzględnia również łatwą dostępność wykwalifikowanych pracowników. Niejednokrotnie przy ich tworzeniu uwzględnia się także bliskość ośrodków akademickich mogących zapewnić stały dopływ wykształconej kadry pracowniczej. Wiele Stref stale współpracuje z uczelniami wyższymi, starając się maksymalnie wykorzystać potencjał edukacyjny i intelektualny danego regionu.

Należy również wspomnieć o wsparciu ze strony spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Oferują one pomoc w kwestiach prawnych i organizacyjnych, pośrednicząc w rozmowach z lokalnymi władzami czy negocjacjach z dostawcami mediów. Powyższe rozwiązanie stanowi znaczące ułatwienie zwłaszcza dla inwestorów zagranicznych, nie obeznanych jeszcze z polskimi realiami prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki prowadzenia działalności w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Do tej pory przedsiębiorcy chcący skorzystać z udogodnień oferowanych w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej musieli uzyskać specjalne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie danej strefy. Obecnie zezwolenia zastąpiły decyzje o wsparciu wydawane na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną umożliwiającą przedsiębiorcy skorzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego CIT lub PIT do maksymalnej wysokości określonej w tej decyzji.

Decyzja o wsparciu jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy, w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Wydaje się ją na czas oznaczony 10, 12 lub 15 lat.

Czym jest Polska Strefa Inwestycji i czy zastąpi Specjalne Strefy Ekonomiczne?

W 2018 roku, po 24 latach funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, zdecydowano się na unowocześnienie i rozszerzenie programu. Powołano nowy instrument wsparcia przedsiębiorców pod nazwą Polska Strefa Inwestycji. Stanowi on rozszerzenie dotychczasowych Specjalnych Stref Ekonomicznych, a docelowo ma je zastąpić. Na mocy obowiązujących obecnie przepisów Specjalne Strefy Ekonomiczne będą bowiem funkcjonować  jeszcze tylko do 31 grudnia 2026 roku.

Zasadniczo cele Polskiej Strefy Inwestycji oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych są do siebie zbliżone. Podstawową różnicą jest możliwość skorzystania z ulg w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej również poza ściśle określonym obszarem Strefy. Ideę Polskiej Strefy Inwestycji najlepiej oddaje hasło “Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną”, promujące powołanie Polskiej Strefy Inwestycji.

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie rządowej ramach Polskiej Strefy Inwestycji (od września 2018 do końca 2021) wydano łącznie 1 521 decyzji o wsparciu, na 73,4 mld PLN deklarowanej wartości inwestycji, z deklaracją stworzenia 31 569 nowych miejsc pracy.

Podsumowanie

Niewątpliwie prowadzenie działalności i inwestowanie w ramach polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych niesie ze sobą wiele korzyści. Jednakże aby właściwie wykorzystać ich potencjał spełnić należy szereg wymogów. Pierwszym z nich jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu.

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy przedsiębiorcom planującym rozpocząć inwestycje na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. W pierwszej kolejności dokonujemy analizy przedmiotu działalności i dokumentacji danego przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań niezbednych do uzyskania decyzji. Następnie, w zależności od poczynionych ustaleń, oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku a także wsparcie na całym etapie decyzyjnym i wdrożenia decyzji w życie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź