Jak założyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego?

Jak założyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, przedsiębiorca może założyć tu oddział swojego przedsiębiorstwa. Poniżej zawarliśmy podstawowe informacje na temat tego w jaki sposób, w jakim czasie i za ile można taki oddział stworzyć.

Procedura rejestracji oddziału spółki zagranicznej

Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału dopiero po uzyskaniu wpisu oddziału spółki zagranicznej do KRS. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. UWAGA!!! Oddziały przedsiębiorców zagranicznych mogą być prowadzone tylko w zakresie przedmiotu działalności wykonywanego przez przedsiębiorcę zagranicznego. Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i powstaje z chwilą dokonania wpisu.

W celu złożenia wniosku o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wymaga się aby skompletował on następujące dokumenty oraz posiadał następujące informacje:

(a)    imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

(b)   poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,

(c)    jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

(d)   jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

(e)    do zgłoszenia należy dołączyć dowód uiszczenia wpisu (1.000 zł) oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w MSiG (500 zł).

(f)    wniosek o wpis do systemu REGON – formularz RG-1 oraz RG-RD,

(g)   zgłoszenie identyfikacyjnego NIP – formularz NIP-2. Jeśli przedsiębiorca zagraniczny nie ma jeszcze nadanego w RP numeru NIP. Jeśli oddział przedsiębiorcy zagranicznego zatrudni pracowników w Polsce, będzie miał nadany odrębny numer NIP dla celów rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędem skarbowym.

Jak długo trwa rejestracja oddziału w KRS?

Zgłoszenie oddziału następuje na urzędowych formularzach. Procedura rejestracji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego trwa, od złożenia wniosku do dokonania wpisu, ok. 2 -4 tygodni.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli reprezentujesz inwestora zagranicznego i szukasz obsługi w języku angielskim zapraszamy na portal obsługi inwestora zagranicznego kancelarii CGO Legal.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź