Kalina Warda-Nypel

Kalina Warda-Nypel
Kalina Warda-Nypel

Kalina Warda-Nypel

Starszy prawnik / Adwokat

Ukończyła Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – profil gospodarczy z wyróżnieniem Rektora za osiągnięcia w nauce.  Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Podatkowego, zajmując się tematyką odpowiedzialnością członków zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o. 

 

W trakcie studiów współpracowała z Kliniką Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach której udzielała bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym, oraz podjęła pracę w jednej z czołowych łódzkich kancelarii adwokackich. 

 

W 2022 roku ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, uzyskując pozytywny wynik z adwokackiego egzaminu zawodowego, a następnie rozpoczęła studia na Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Głównym przedmiotem jej zainteresowań są sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz własności intelektualnej i przemysłowej.  

 

Biegle włada językiem angielskim, posiada Certificate in Advanced English wydawany przez University of Cambridge. 

Skontaktuj się ze mną
Biuro rachunkowe Łódź