E-recepcja

Nasz zespół

Żaneta Lewandowska

Starszy prawnik / Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Studia na kierunku administracja ukończyła w 2010 r. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Pracy, zajmując się tematyką dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć na gruncie prawa międzynarodowego oraz europejskiego.

 

Studia na kierunku prawo ukończyła w 2016 r. Pracę magisterską poświęconą podstawom skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym obroniła w Katedrze Postępowania Cywilnego.

W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe na UŁ z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

 

W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych Łodzi, zdając egzamin zawodowy.

W trakcie aplikacji zdobyła doświadczenie zawodowe, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego oraz prawa pracy współpracując z łódzkimi kancelariami.

 

Głównym przedmiotem jej zainteresowań są sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

 

Włada językiem angielskim.