Akt o usługach cyfrowych (DSA) – co musisz wiedzieć o „konstytucji Internetu”?

Akt o usługach cyfrowych (DSA) – co musisz wiedzieć o „konstytucji Internetu”?
Żaneta Lewandowska

Żaneta Lewandowska

Starszy prawnik / Radca prawny

Akt o usługach cyfrowych (DSA) to potoczne określenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE. „Konstytucja Internetu” to kompleksowy zestaw regulacji wprowadzony przez Unię Europejską. Ma on na celu uregulowanie rynku cyfrowego i zapewnienie bezpieczniejszego oraz bardziej przejrzystego środowiska online. Akt o usługach cyfrowych (DSA) wszedł w życie 17 lutego 2024 roku.

Zakres regulacji Aktu o usługach cyfrowych (DSA)

Przepisy Aktu o usługach cyfrowych (DSA) dotyczą głównie dostawców usług pośrednich i platform internetowych, w tym:

 • platform sprzedażowych,
 • portali społecznościowych,
 • platform wymiany treści,
 • sklepów z aplikacjami,
 • internetowych platform turystycznych i noclegowych.

Zakres regulacji Aktu o usługach cyfrowych (DSA) obejmuje:

 1. Obowiązki platform cyfrowych: Platformy cyfrowe muszą podejmować odpowiednie działania w celu przeciwdziałania nielegalnym treściom i dezinformacji. Wymaga się od nich większej odpowiedzialności za moderację treści i usuwanie nielegalnych materiałów w terminie. Zastosowanie poszczególnych obowiązków zależne jest jednak od wielkości danej platformy internetowej.
 2. Przejrzystość algorytmów: Platformy muszą ujawniać, w jaki sposób działają ich algorytmy rekomendujące treści. Użytkownicy powinni mieć możliwość zrozumienia, jakie dane są wykorzystywane do personalizacji treści oraz uzyskania informacji niezbędnych do zrozumienia, kiedy i w czyim imieniu wyświetlana jest reklama.
 3. Ochrona użytkowników: Wprowadzono nowe środki ochrony prywatności, w tym obowiązek bardziej szczegółowego informowania użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych. Platformy muszą również oferować proste mechanizmy zgłaszania naruszeń.
 4. Zwiększone wymagania dla bardzo dużych platform: Akt o usługach cyfrowych (DSA) nakłada specjalne obowiązki na bardzo duże platformy internetowe, które mają znaczący wpływ na rynek. Te platformy muszą poddawać się regularnym audytom i ocenom ryzyka, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami.
 5. Wymóg dostosowania regulaminu świadczenia usług: Przepisy wymagają odstąpienia od specjalistycznego słownictwa oraz formułowania warunków w sposób jednoznaczny i przyjazny dla użytkownika, a także podanie warunków do publicznej wiadomości.
 6. Zakaz dark patterns: Wprowadzono zakaz projektowania interfejsów użytkownika platform internetowych, mający na celu zniekształcenie lub ograniczenie zdolności odbiorców usługi do dokonywania niezależnych i świadomych wyborów, lub decyzji.
Akt o usługach cyfrowych (DSA)

Akt o usługach cyfrowych (DSA) – konsekwencje dla przedsiębiorców

Dostosowanie polityk i procedurFirmy działające w przestrzeni cyfrowej będą musiały dostosować swoje polityki zarządzania treściami i ochrony danych, aby spełniać nowe wymagania. Może to wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian technicznych oraz szkolenia pracowników.
Ryzyko kar finansowychNiezgodność z przepisami Aktu o usługach cyfrowych (DSA) może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych. Przewidziano surowe sankcje, które mają na celu wymuszenie przestrzegania nowych regulacji. Zostaną one ustanowione przez państwa członkowskie.
Współpraca
z organami regulacyjnymi
Platformy będą musiały ściśle współpracować z organami regulacyjnymi, udostępniając dane i raporty dotyczące swoich działań. Wymaga to utworzenia odpowiednich struktur w organizacji, które będą odpowiedzialne za kontakt z regulatorami.
Konsekwencje DSA dla przedsiębiorców
Akt o usługach cyfrowych (DSA)

Akt o usługach cyfrowych (DSA) – wpływ na użytkowników

Większa kontrola nad danymiUżytkownicy zyskają większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, w tym prawo do lepszego zrozumienia, jakie dane są gromadzone i jak są wykorzystywane.
Bezpieczniejsze środowisko onlineDzięki surowszym przepisom dotyczącym moderacji treści, użytkownicy mogą spodziewać się bezpieczniejszego środowiska online, wolnego od nielegalnych treści i dezinformacji.
Lepsze doświadczenia użytkownikaZwiększona przejrzystość algorytmów może poprawić doświadczenia użytkowników, umożliwiając im lepsze zrozumienie i kontrolę nad treściami, które widzą na platformach cyfrowych.
Wpływ DSA na użytkowników

VIES Wyszukiwarka

Chociaż głównym celem Aktu o usługach cyfrowych (DSA) jest regulacja usług cyfrowych, warto również wspomnieć o VIES (VAT Information Exchange System) – narzędziu umożliwiającym weryfikację numerów VAT w Unii Europejskiej. To kluczowy element dla firm prowadzących transakcje wewnątrzwspólnotowe, umożliwiający sprawdzenie poprawności numerów VAT swoich kontrahentów.

Akt o usługach cyfrowych (DSA)

Akt o usługach cyfrowych (DSA) – podsumowanie

Akt o usługach cyfrowych (DSA) wprowadza fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu platform internetowych, mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości w sieci. Przedsiębiorcy muszą dostosować swoje polityki i procedury, aby sprostać nowym wymaganiom, podczas gdy użytkownicy mogą liczyć na lepszą ochronę danych i bardziej przejrzyste działania platform. Nowe regulacje będą miały szeroki wpływ na sposób, w jaki korzystamy z Internetu, dążąc do stworzenia bardziej zrównoważonego i bezpiecznego środowiska cyfrowego.

Zainteresował Cię Akt o usługach cyfrowych (DSA) i chcesz dowiedzieć się więcej na jego temat? Zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji.

FAQ – pytania i odpowiedzi na temat: Akt o usługach cyfrowych (DSA)

Czym jest Akt o usługach cyfrowych (DSA)?

Akt o usługach cyfrowych (DSA) to zestaw regulacji UE mający na celu uregulowanie rynku cyfrowego i zwiększenie bezpieczeństwa oraz przejrzystości w Internecie.

Jakie obowiązki nakłada Akt o usługach cyfrowych (DSA) na platformy cyfrowe?

Akt o usługach cyfrowych (DSA) nakłada obowiązki związane z moderacją treści, przejrzystością algorytmów, ochroną prywatności użytkowników i współpracą z organami regulacyjnymi.

Kto jest objęty regulacjami Aktu o usługach cyfrowych (DSA)?

Regulacje Aktu o usługach cyfrowych (DSA) dotyczą wszystkich platform internetowych działających na terenie Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na bardzo duże platformy.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania Aktu o usługach cyfrowych (DSA)?

Nieprzestrzeganie Aktu o usługach cyfrowych (DSA) może skutkować wysokimi karami finansowymi oraz koniecznością poddania się audytom i ocenom ryzyka.

Jak Akt o usługach cyfrowych (DSA) wpływa na użytkowników?

Użytkownicy zyskują większą kontrolę nad swoimi danymi, lepsze zabezpieczenia przed nielegalnymi treściami oraz przejrzystość działania algorytmów rekomendacyjnych.

Czym jest VIES wyszukiwarka?

VIES (VAT Information Exchange System) to narzędzie do weryfikacji numerów VAT w Unii Europejskiej, kluczowe dla firm prowadzących transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Jakie są terminy implementacji Aktu o usługach cyfrowych (DSA)?

Terminy implementacji Aktu o usługach cyfrowych (DSA) różnią się w zależności od konkretnych przepisów, jednak platformy muszą dostosować się do nowych wymagań w ustalonym przez UE czasie.

Jakie są obowiązki bardzo dużych platform pod Akt o usługach cyfrowych (DSA)?

Bardzo duże platformy muszą poddawać się regularnym audytom, ocenom ryzyka oraz zapewniać dodatkową przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu treściami.

Czy Akt o usługach cyfrowych (DSA) wpływa na małe przedsiębiorstwa?

Tak, Akt o usługach cyfrowych (DSA) wpływa na wszystkie platformy cyfrowe, jednak wymogi dla małych przedsiębiorstw są mniej restrykcyjne niż dla bardzo dużych platform.

Jakie zmiany przynosi Akt o usługach cyfrowych (DSA) dla reklamodawców?

Reklamodawcy muszą zapewnić większą przejrzystość swoich działań reklamowych, w tym ujawnianie, jak działają algorytmy personalizujące reklamy.

Wyróżniony ekspert

Żaneta Lewandowska

Żaneta Lewandowska

Starszy prawnik / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź