Od kwietnia 500 złotych na dziecko

Sejm w ostatnim czasie uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. To ona przewiduje możliwość otrzymania 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko, a dla nieprzekraczających pewnego progu dochodowego – również na pierwsze dziecko. Świadczenia mają być wypłacane już od kwietnia.

Program „Rodzina 500 plus”, bo o nim mowa, został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ustawy regulującej te kwestie niedawno przyjął rząd i od razu przekazał do Sejmu, który uchwalił ustawę.

Główne założenie jest takie, by świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych otrzymywały rodziny na drugie i każde kolejne dziecko. W takim przypadku bez znaczenia będą dochody. Jeśli jednak w rodzinie jest tylko jedno dziecko, nie można przekroczyć pewnych progów dochodowych. Będzie to odpowiednio 800 złotych na osobę w rodzinie, a przy dziecku niepełnosprawnym – 1200 złotych na osobę w rodzinie.

Świadczenia na dane dziecko mają być wypłacane do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Zgłaszano postulaty, by 500 złotych przysługiwało niezależnie od dochodu nie tylko na drugie i kolejne dziecko, ale także na pierwsze. Z drugiej strony chciano wprowadzić górny próg – 2 500 złotych dochodu na osobę – powyżej którego świadczenie wychowawcze rodzinie nie przysługiwałoby.

Planuje się stosowanie w programie „Rodzina 500 plus” zasady złotówka za złotówkę. Przy przekroczeniu progu dochodowego rodzinie z jednym dzieckiem nie odbierze się prawa do świadczenia, a tylko zmniejszy o kwotę przekroczenia progu.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź