Samorządy otrzymają więcej z podatku PIT?

W ostatnim czasie Sejm podjął się prac nad obywatelskim projektem Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada on zwiększenie udziału tych samorządów w dochodach pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Celem takiego rozwiązania byłoby zrównoważenie dochodów samorządów, które uległy uszczupleniu przez nowe obowiązki nakładane na samorządy. W wielu takich sytuacjach bowiem nie wskazuje się źródeł finansowania realizacji kolejnych, przypisanych samorządom zadań.

Szacuje się nawet, że straty gmin, powiatów oraz województw z tego tytułu sięgają ośmiu miliardów złotych rocznie. Rozwiązanie tego problemu ma zapewnić zwiększenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z PIT. Mówiąc ściślej – gmin z 39,34 do 48,78%, powiatów z 10,25 do 13,03%, natomiast województw z 1,60 do 2,03%.

Nowelizacja miałaby dodatkowo wprowadzić subwencje ekonomiczne dla tych gmin, na których obszarze funkcjonują dla przykładu rezerwaty przyrody czy parki narodowe. Subwencję obliczano by zgodnie z ustawowym wzorem i wypłacano w miesięcznych ratach.

Co ciekawe, projekt obywatelski został złożony w Sejmie już w 2012 roku. Ówczesna kadencja parlamentu nie zdążyła doprowadzić prac do końca, dlatego teraz zarządzono ponowne zajęcie się problemem. Projekt przekazano Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także Komisji Finansów Publicznych.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforrb.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź