Zagraniczni dłużnicy nie unikną egzekucji zobowiązań

Łatwiejszy dostęp do informacji na temat rachunków bankowych dłużnika oraz możliwość szybkiej blokady zadłużonego konta – tak brzmią założenia rządowego projektu, który ma znowelizować kodeks postępowania cywilnego i tym samym wdrożyć do polskiego prawa unijne przepisy, dotyczące egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika.

Jak zapowiedziano, dzięki nowym regulacjom od stycznia przyszłego roku, zabezpieczenie wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika będzie możliwe na identycznych warunkach w każdym państwie Unii Europejskiej – nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym wydane w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonalne w innym, bez konieczności wszczynania odrębnej procedury. Wskazano przy tym, iż jurysdykcja do wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będzie przysługiwać sądom państwa, w którym odbywa się rozprawa główna. Z zaplanowanej ustawy wynika także, iż na każde z państw członkowskich nałożony będzie obowiazek utworzenia działań, mających na celu ułatwiającego wierzycielom dostęp do danych dotyczących rachunków bankowych dłużnika.

Wejście w życie nowelizacji zaplanowano na 18 stycznia 2017 roku. Jak na razie projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https:///www.inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź