Zalety prowadzenia spółki IT w Polsce

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

W związku z dynamicznym rozwojem branży informatycznej spółka IT w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Zarówno korporacje, jak i małe firmy informatyczne odnotowują coraz lepsze wyniki finansowe. Nie brakuje zleceń dla programistów, testerów i administratorów systemów. Ustawodawca przewidział więc liczne ulgi podatkowe oraz preferencyjne stawki opodatkowania, z których mogą korzystać przedstawiciele branży IT. Poniżej przedstawiamy kilka z nich i podpowiadamy, co zrobić, aby z nich skorzystać.

Spółka IT w Polsce może liczyć na wiele korzystnych rozwiązań, często niedostępnych innym branżom. Wymienić należy chociażby specjalną ulgę B+R, IP Box czy też Estoński CIT. Wyjaśniamy co kryje się pod powyższymi pojęciami i dlaczego sprawiają one, że spółka IT w Polsce to zdecydowanie dobry pomysł.

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową – co trzeba wiedzieć?

Jedną z zalet prowadzenia spółki IT w Polsce jest możliwość skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej (tzw. ulgi B+R). Ulga stanowi szczególne rozwiązanie, które ma na celu stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Jest ona skierowana do podatników prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowanych podatkiem dochodowym. Istotą ulgi B+R jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny oraz mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy i wykorzystanie ich do nowych zastosowań. Aby prowadzić działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorca nie potrzebuje więc specjalnej infrastruktury, wyspecjalizowanej kadry czy wieloletnich badań.

Jakie nakłady można odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych, możemy do nich zaliczyć między innymi koszty zatrudnienia pracowników w wysokości proporcjonalnej do czasu przeznaczonego na działania badawczo-rozwojowe czy też nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Zainteresowanym skorzystaniem z ulgi B+R oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie weryfikacji czy prowadzona działalność może być zakwalifikowana do działalności badawczo-rozwojowej oraz odpowiedniego przypisania kosztów kwalifikowanych.

Spółka IT w Polsce a możliwość skorzystania z ulgi podatkowej IP BOX

Kolejnym rozwiązaniem dedykowanym podatnikom podatku dochodowego prowadzącym działalność badawczo-rozwojową jest ulga IP Box. Umożliwia on skorzystanie z preferencyjnej 5% stawki podatku w odniesieniu do dochodów z praw własności intelektualnej, podlegających ochronie prawnej i wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez podatnika.

Katalog praw objętych preferencją IP Box jest zamknięty. Oznacza to, że z preferencji mogą skorzystać jedynie te rodzaje praw, które zostały wymienione w ustawie o CIT.

Aby skorzystać z ulgi IP Box należy zidentyfikować posiadane prawa własności intelektualnej oraz ocenić, czy zostały one wytworzone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, a następnie obliczyć tzw. kwalifikowany dochód z praw własności intelektualnej. Ostatnim etapem jest ustalenie podstawy opodatkowania preferencyjną stawką ulgi IP Box, którą stanowi suma wszystkich kwalifikowanych praw.

„Mały” podatnik w branży IT – zalety prowadzenia spółki IT w Polsce na gruncie ustawy o CIT

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są, co do zasady, opodatkowani 19% stawką podatku. Jednak po spełnieniu odpowiednich warunków, mogą skorzystać z preferencji w postaci 9% stawki podatku. Obniżona stawka podatku nie odnosi się do wszystkich podatników z uwagi na szereg kryteriów decydujących o jej zastosowaniu.

W ustawie o CIT ustawodawca wskazał, że preferencyjną stawkę mogą zastosować między innymi podatnicy posiadający status małego podatnika. Mały podatnik to podmiot osiągający przychody ze sprzedaży nieprzekraczające w poprzednim roku kwoty odpowiadającej równowartości 2 milionów euro w przeliczeniu na złote po kursie na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku w zaokrągleniu do 1.000,00 złotych. By móc skorzystać z preferencyjnej stawki, należy zatem zweryfikować czy nie zostały przekroczone limity przychodu oraz na bieżąco monitorować poziom rocznych przychodów.

„Estoński CIT” dla spółek IT w Polsce

Niewątpliwą zaletę prowadzenia spółki IT w Polsce stanowi zryczałtowany podatek od dochodów spółek kapitałowych, tzw. „estoński CIT”. Wprowadzono go ustawą z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ta forma opodatkowania zasadniczo różni się od dotychczasowego sposobu rozliczeń podatkowych.

W ramach wprowadzonych przepisów funkcjonują dwa fakultatywne warianty opodatkowania – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych oraz specjalny fundusz inwestycyjny, który stwarza możliwość szybszego rozliczenia amortyzacji środków trwałych. Przy zastosowaniu pierwszego z nich podatnicy nie płacą miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, zaś w okresie stosowania ryczałtu podatek nie wystąpi tak długo, jak długo zysk pozostanie spożytkowany na potrzeby spółki. Powstanie obowiązku podatkowego nastąpi, co do zasady, dopiero w momencie wypłaty zysku przez wspólników lub przy zmianie formy opodatkowania. Z kolei specjalny fundusz inwestycyjny umożliwi szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych.

Ryczałt dla branży IT

Zmiana ustawowej definicji wolnego zawodu umożliwiła przedstawicielom wielu nowych zawodów skorzystanie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie wyróżnia się kilkanaście stawek podatkowych w ryczałcie, które są zależne od branży oraz, w niektórych wypadkach, od osiąganych przychodów. Ta forma opodatkowania stanowi ciekawe rozwiązanie zwłaszcza dla informatyków i programistów prowadzących spółki IT w Polsce, którzy, co do zasady, nie ponoszą wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie branża IT porusza się w obrębie dwóch stawek ryczałtu – 8,5 % lub 12%. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawka 12% dotyczy między innymi przychodów uzyskanych ze świadczenia usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych czy pakietów oprogramowania systemowego, doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego czy oprogramowaniem. Z 12% stawki ryczałtu skorzystać mogą testerzy, programiści oraz inni przedstawiciele branży IT, w przypadkach określonych w przepisach.

Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi z zakresu IT, które nie wchodzą w zakres tych objętych stawką 12% ryczałtu, może skorzystać ze stawki podatku w wysokości 8,5%. Zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawka ryczałtu 8,5% przeznaczona jest dla przychodów z działalności usługowej, która nie została wymieniona w klasyfikacji pozostałych stawek ryczałtu, czyli w tym przypadku w stawce 12%.

Poland. Business Harbour, czyli otwarcie branży IT na Europę Wschodnią

Mimo że specjaliści IT są jedną z najlepiej opłacanych grup zawodowych w Polsce, zaś ich zarobki systematycznie wzrastają, Polska zmaga się z ich niedoborem. By rozwiązać ten problem powstał program „Poland. Business Harbour”, który – obok ulg podatkowych czy preferencyjnych stawek opodatkowania – ma zachęcić przedstawicieli branży IT do prowadzenia działalności w Polsce.

Z programu skorzystać mogą zarówno freelancerzy, start-upy, jak i duże firmy. Ma on na celu ułatwienie wjazdu do Polski obywatelom państw Europy Wschodniej, między innymi Ukrainy i Białorusi, oraz rozpoczęcie przez nich działalności gospodarczej w naszym kraju. „Poland. Business Harbour” obejmuje również wsparcie przy relokacji pracowników i ich rodzin, pomoc prawną oraz wizową w formule „business concierge”.

Korzystając z programu „Poland. Business Harbour”, obywatele Ukrainy i Białorusi, którzy są inżynierami lub mają doświadczenie w branży IT oraz chcą przeprowadzić się do Polski i podjąć tu zatrudnienie zgodne ze swoimi kwalifikacjami, mają możliwość przejścia uproszczonej procedury wizowej. Dodatkowo, uzyskanie wizy z adnotacją „Poland. Busieness Harbour” zwalnia jej posiadacza z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę na terenie Polski.

Co istotne, „Poland. Business Harbour” zabezpiecza interesy obu stron. Beneficjenci programu korzystają ze wsparcia przy relokacji i znalezieniu pracy, a właściciele firm zyskują wykwalifikowanych specjalistów z branży IT.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy oferują wsparcie na każdym etapie, od procesu rekrutacji aż po relokację pracowników i legalizację ich zatrudnienia.

Podsumowanie

Spółka IT w Polsce może liczyć na wiele udogodnień. Polski system podatkowy przewiduje kilka bardzo korzystnych rozwiązań i preferencji podatkowych, w dużej mierze odpowiadających specyfice branży IT. Przy spełnieniu określonych warunków spółka IT w Polsce może również liczyć na pomoc w pozyskiwaniu funduszy na innowacyjne projekty i dalszy rozwój.

Rozważasz utworzenie spółki IT w Polsce? Prowadzisz już taką działalność i chciałbyś skorzystać z opisanych wyżej rozwiązań? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Nie tylko zarejestrujemy dla Ciebie spółkę, ale także pomożemy w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań podatkowych.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź