Compliance podatkowy istniejących struktur

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Przedsiębiorcy prowadzący działalność przez spółki zagraniczne lub korzystający z optymalizacji za pomocą struktur międzynarodowych mogą nie być świadomi, że z racji nowych regulacji podatkowych rozwiązania z których korzystają, staną się nieefektywne. Konstrukcje prawne z wykorzystaniem spółek, trustów lub fundacji będące skutecznym remedium podatkowym w latach poprzednich, obecnie mogą nie spełniać roli w optymalizacji podatkowej. Jako przedsiębiorcy musimy na bieżąco analizować istniejące narzędzia w celu zachowania korzyści podatkowych. Wiedza organów skarbowych o modelach optymalizacji i walki z nimi jest również coraz większa. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, CGO Legal przeprowadza compliance podatkowy istniejących struktur.

Możliwe, że istniejąca struktura nie jest optymalnym rozwiązaniem wybranym przez podatnika. Może ona również zostać uznana za agresywną, a przez to obarczona dużym ryzykiem kontroli organu podatkowego.

Ryzykiem dla istniejących struktur międzynarodowych są między innymi znowelizowane przepisy o CFC (ang. Controlled Foreign Company). Przepisy o podatku od zagranicznej jednostki kontrolowanej znajdują się w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie zgodnie z regulacjami PIT i CIT podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Regulacje te mogą okazać się ryzykowne dla holdingów zagranicznych których co najmniej 33% przychodów stanowią tzw. przychody bierne (m.in. dywidendy, wierzytelności, pożyczki).

Zaznaczyć należy, że od 15 lipca 2016 r. weszły w życie normy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania (tzw. klauzula GAAR). Klauzula o  unikaniu podwójnego opodatkowania umożliwia organowi podatkowemu prawo do oceny skutków podatkowych czynności podatnika z pominięciem tych czynności, których celem było przede wszystkim osiągnięcie korzyści podatkowej. Przepis zawarty w art. 119a  w dziale IIIA Ordynacji podatkowej stwierdza że:

Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny.

Cel

Compliance podatkowy istniejącej już struktury podatkowej ma na celu maksymalizację ochrony podatnika przed działaniem organów podatkowych. Ponadto dostosowuje ich konstrukcje do aktualnych przepisów prawa podatkowego, nie tylko polskich, ale innych jurysdykcji biorących udział w optymalizacji podatkowej.

Specjaliści CGO Legal dokonają kompleksowej analizy istniejącej struktury międzynarodowej. Ponadto przedstawią rekomendacje dotyczące aktualizacji lub zmian w konstrukcji optymalizacyjnej. Możliwe też, że model wykorzystywany przez podatnika powinien zostać wstrzymany, z jednoczesnym powołaniem nowej, optymalnej drogi rozwoju biznesu. Nasi eksperci międzynarodowego prawa podatkowego udzielą wsparcia w analizie działającej struktury pod kątem efektywności oraz możliwego ryzyka podatkowego wobec organów kontrolujących.

W zależności od prowadzonego modelu biznesowego, przedstawimy Państwu najbardziej optymalne rozwiązania. Zaprezentujemy rekomendacje optymalizacyjne lub propozycje dopasowania nowej struktury pod kątem polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. We współpracy z działem spółek zagranicznych przedstawimy bezpieczniejsze i bardziej efektywne modele współpracy międzynarodowej pomiędzy spółkami zagranicznymi oraz polskimi rezydentami.

Zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź