Międzynarodowe umowy handlowe

Międzynarodowe umowy handlowe
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Przedsiębiorcy szukający nowych rynków zbytu, lub innowacyjnych towarów dla rynku Polskiego szukają rozwiązań na polu handlu międzynarodowego. W 2018 r. polski eksport i import wyniósł prawie 500 miliardów euro, – co przekłada się na zwiększone relacje z zagranicznymi partnerami, nie tylko z Unii Europejskiej. Handel zagraniczny to nie tylko ryzyko biznesowe, związane z kontrahentami lub jakością produktu, ale również ryzyko zgodności z regulacjami podatkowymi.  Międzynarodowe umowy handlowe mogą nieść za sobą poważne konsekwencje podatkowe dla polskich rezydentów podatkowych. Do najważniejszych zaliczyć można kwestię cen transferowych, podatku WHT (ang. withholding tax), regulacji CFC (ang. Controlled Foreign Company) oraz analizy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Realizacja inwestycji zagranicznych

Świadczenie usług lub dostawa towarów z wykorzystaniem spółek zależnych jest jednym z najczęstszych metod inwestycji zagranicznych. Umowy między spółkami powiązanymi może rodzić ryzyko wystąpienia cen transferowych oraz sporządzania dokumentacji uzasadniającej rynkowość transakcji między spółkami. Obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej zgodnie z art. 11k ustawy o CIT, oraz art. 23w ustawy o PIT powstaje, po przekroczeniu:

  • 10 000 000 złotych – w wypadku transakcji towarowej lub finansowej,
  • 2 000 000 złotych – w wypadku transakcji usługowej lub innej.

Osoby prowadzące działalność w formie inwestycji zagranicznych muszą brać pod uwagę również okoliczności opodatkowania transakcji na gruncie spółki zagranicznej (w wypadku bycia beneficjentem takiej spółki) na gruncie polskich ustaw podatkowych. Jeżeli nasza spółka spełnia wymogi związane z regulacjami CFC, opodatkowanie przychodów wyniesie 19% podstawy opodatkowania.  Kwestia zmiany struktury podmiotu lub umowy międzynarodowej, może zdecydować o opodatkowaniu zgodnie z regulacją CFC.

Międzynarodowe umowy handlowe a regulacje lokalne

Międzynarodowe umowy handlowe, oraz transakcje z nimi związane wiążą się ściśle z międzynarodowym prawem podatkowym, ze względu na ich ponadnarodowy charakter. Państwa szukając dróg do pogodzenia kwestii powszechności opodatkowania oraz przyciągania inwestycji zawierają umowy określające prawa i obowiązki Państw względem podatników osiągających przychody na ich terytorium. Analiza tych umów wskaże możliwości inwestycyjne w danym kraju, oraz zmniejszy ryzyko podwójnego lub niekorzystnego opodatkowania. Możliwe rozwiązania związane z międzynarodowymi transakcjami pomiędzy przedsiębiorcami mogą okazać się korzystniejsze w innych jurysdykcjach, właśnie ze względu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Musimy pamiętać także o podatku u źródła, w przypadku, gdy to na rzecz naszej spółki świadczone są usługi ze spółek zagranicznych. Może się okazać, że Polski podmiot będzie płatnikiem podatku na rzecz polskiego fiskusa.  Do usług takich należą m.in. usługi doradcze, prawa do znaków towarowych, zarządzania i kontroli, działalność rozrywkowa. Analiza świadczonych usług i wymogi dokumentowe pomoże dopasować umowę handlową do standardów pozwalających zachować korzystne opodatkowanie.

Pomoc w przygotowywaniu międzynarodowych umów handlowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarze międzynarodowych umów handlowych, eksperci z CGO Legal wspierają przedsiębiorców w zagadnieniach związanych z maksymalizacją bezpieczeństwa w obrocie międzynarodowym. Prawnicy podatkowi kancelarii mieli możliwość tworzenia i analizowania umów handlowych m.in. z USA, Cyprem, Gruzją, Singapurem oraz innymi jurysdykcjami . Bogata wiedza, poparta wieloletnią praktyką pozwala na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla klientów, oraz skutecznego realizowania inwestycji międzynarodowych. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w tworzeniu, bądź analizie istniejącej międzynarodowej umowy handlowej, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami podatkowymi.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź