Krajowy Rejestr Zadłużonych. Czym jest i jak działa?

Krajowy Rejestr Zadłużonych. Czym jest i jak działa?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to publiczny portal, w którym można znaleźć informacje o prowadzonych postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych. W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych, jak działa i jakie informacje można w nim znaleźć.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to publiczny portal udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym można sprawdzić informacje o:

 • postępowaniach upadłościowych – dotyczących osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wobec których ogłoszono upadłość,
 • postępowaniach restrukturyzacyjnych – dotyczących firm, które w celu uniknięcia upadłości złożyły wniosek o restrukturyzację,
 • należnościach alimentacyjnych – dotyczących osób, wobec których toczy się egzekucja komornicza alimentów,
 • należnościach budżetu państwa – dotyczących informacji o osobach, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa (np. zaległe podatki).

Krajowy Rejestr Zadłużonych nie zawiera informacji o wszystkich zadłużeniach. Dotyczy to tylko tych, które zostały ujawnione w postępowaniach sądowych lub egzekucyjnych. KRZ jest na bieżąco aktualizowany.

Sprawdź nasze doradztwo podatkowe w Warszawie

Funkcje Krajowego Rejestru Zadłużonych

Wśród kluczowych funkcji Krajowego Rejestru Zadłużonych należy wskazać:

 • usprawnienie procesu windykacji – Krajowy Rejestr Zadłużonych pozwala na weryfikację kondycji finansowej danej osoby lub podmiotu; dzięki temu może przełożyć się na efektywniejszą egzekucję należności,
 • możliwość udziału w postępowaniach – rejestr umożliwia składanie wniosków i pism procesowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także udział w licytacjach,
 • ochronę interesów – dostęp do informacji o prowadzonych postępowaniach pozwala na ochronę interesów wierzycieli i innych osób,
 • usprawnienie procesu komunikacji w postępowaniach – Krajowy Rejestr Zadłużonych zapewnia wygodny sposób odbioru korespondencji i przeglądania akt w prowadzonych postępowaniach,
 • transparentność danych – portal umożliwia dostęp do informacji o aktualnych i zakończonych postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak korzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych stanowi integralną część Portalu Rejestrów Sądowych. Odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Informacje w nim zawarte są dostępne za pośrednictwem portalu www.krz.ms.gov.pl. Wyszukiwanie jest proste i intuicyjne. Wystarczy podać numer NIP (w przypadku firm) lub numer PESEL lub imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych). Do najważniejszych zalet portalu należy zaliczyć to, że:

 • dostęp do informacji jest bezpłatny,
 • nie ma potrzeby logowania się do serwisu,
 • w rejestrze publikowane są jedynie informacje ujawnione.

Jak skutecznie odzyskać swoje pieniądze? Zajrzyj do artykułu o windykacji należności

Portale dostępne w ramach Krajowego Rejestru Zadłużonych

KRZ udostępnia 4 portale o różnych funkcjach, dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników.

1. Portal Publiczny

 • dostępny bezpłatnie i bez logowania,
 • umożliwia przeglądanie obwieszczeń i wyszukiwanie informacji o:
  • postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • doradcach restrukturyzacyjnych,
  • składnikach masy upadłości.

2. Portal Użytkownika Zarejestrowanego

 • wymaga rejestracji,
 • umożliwia:
  • składanie wniosków i pism procesowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
  • przeglądanie akt postępowań.
  • odbieranie korespondencji.

3. Rejestr dla Organów Administracji Publicznej

Przeznaczony dla organów zobowiązanych do zamieszczania w KRZ informacji o:

 • osobą i podmiotach,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach alimentacyjnych.

4. Portal Użytkowników Branżowych

 • przeznaczony dla syndyków, nadzorców i zarządców,
 • umożliwia:
  • wykonywanie czynności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
  • dostęp do dedykowanych narzędzi i funkcjonalności.

Krajowy Rejestr Zadłużonych a Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to największe w Polsce biuro informacji gospodarczej (BIG). Działa na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

KRD gromadzi i udostępnia informacje o dłużnikach, czyli osobach fizycznych i prawnych, które nie spłacają swoich zobowiązań w terminie. Informacje te mogą być wykorzystywane przez firmy i osoby prywatne do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów.

Do KRD mogą trafić informacje o długach z różnych tytułów, np.:

 • zaległych alimentów,
 • niezapłaconych rachunków za telefon, prąd, gaz itp.,
 • nieopłaconych rat kredytów,
 • nieuregulowanych należności za usługi,
CECHAKrajowy Rejestr DługówKrajowy Rejestr Zadłużonych
Rodzaj podmiotuBiuro informacji gospodarczejRejestr publiczny
Podstawa prawnaUstawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczychUstawa Prawo restrukturyzacyjne
Dostęp do informacjiOgraniczony, płatnyOtwarty, bezpłatny
Zakres danychDługi z różnych sektorów (np. banki, telekomunikacja, energetyka)Postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i egzekucyjne
Rodzaj informacjiNegatywne (długi)Negatywne i pozytywne (np. informacje o spłaconych zobowiązaniach)
Okres przechowywania danychDo 10 latDo 5 lat
Możliwość usunięcia danychTak, po spełnieniu określonych warunkówNie
Skutki wpisuUtrudnienie w uzyskaniu kredytu, pożyczki, itp.Utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej
Dodatkowe funkcjeMonitoring dłużników, raporty o kondycji finansowejDostęp do akt postępowań restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych
Tabela porównawcza przedstawiająca główne różnice pomiędzy KRD a KRZ

Czy znana jest Ci sankcja kredytu darmowego? Warto o niej wiedzieć. Po więcej informacji zajrzyj do tego artykułu

Krajowy Rejestr Zadłużonych - kalkulator

Tarcza podatkowa a Krajowy Rejestr Zadłużonych

Tarcza podatkowa to zjawisko polegające na obniżeniu kwoty podatku dochodowego, dzięki wykorzystaniu kapitału obcego w finansowaniu firmy. Innymi słowy, im więcej firma korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, leasingi czy pożyczki, tym mniejszy podatek płaci. Tarcza podatkowa ma znaczenie dla KRZ w związku z możliwością:

1. Uwzględnienia zaległości podatkowych w KRZ:

 • zaległości podatkowe, które są objęte tarczą podatkową, mogą być nadal zgłaszane do KRZ,
 • wierzyciel (np. US) ma obowiązek poinformować dłużnika o możliwości skorzystania z tarczy i o tym, jak to zrobić,
 • dłużnik, który skorzysta z tarczy, może żądać usunięcia informacji o zaległości podatkowej z KRZ.

2. Uwzględnienia ulg podatkowych w KRZ:

 • ulgi podatkowe, które są przyznawane w ramach tarczy podatkowej, mogą być również zgłaszane do KRZ,
 • informacja o uldze powinna zawierać dane dłużnika, kwotę ulgi oraz okres, na jaki została ona przyznana,
 • dłużnik, który otrzymał ulgę podatkową, może żądać umieszczenia informacji o niej w KRZ.

3. Wstrzymania postępowania egzekucyjnego:

 • gdy dłużnik skorzysta z tarczy podatkowej, postępowanie egzekucyjne w sprawie zaległości podatkowych objętych tarczą może zostać wstrzymane,
 • informacja o wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego może być zgłoszona do KRZ.

4. Monitorowania zmian w KRZ:

 • dłużnicy, którzy skorzystali z tarczy podatkowej, powinni monitorować zmiany w KRZ, aby upewnić się, że informacje o ich zaległościach podatkowych lub ulgach podatkowych są aktualne.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – Podsumowanie

Krajowy Rejestr Zadłużonych stanowi cenne narzędzie zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Umożliwia rzetelną ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i ogranicza ryzyko nieściągalności należności. Daje też dłużnikom możliwość monitorowania swoich zobowiązań i podjęcia kroków w celu poprawy swojej sytuacji finansowej.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – często zadawane pytania na temat: Krajowy Rejestr Zadłużonych

Kto może sprawdzić informacje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Dostęp do informacji w KRZ jest jawny i ogólnodostępny. Oznacza to, że każdy może sprawdzić dane dłużników, wpisując ich imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Jakie informacje można znaleźć w KRZ?

W KRZ można znaleźć informacje o:
– Tożsamości dłużnika (imię i nazwisko, PESEL, adres)
– Wysokości zadłużenia
– Dacie powstania zadłużenia
– Wierzycielu
– Tytule egzekucyjnym
– Postępowaniu egzekucyjnym

Jakie są opłaty za dostęp do informacji w KRZ?

Dostęp do informacji w KRZ jest bezpłatny.

Jakie są korzyści z korzystania z KRZ?

Korzystanie z KRZ ma wiele korzyści, m.in.:
– Umożliwia rzetelną ocenę sytuacji finansowej kontrahentów
– Ogranicza ryzyko nieściągalności należności
– Pozwala dłużnikom monitorować swoje zobowiązania
– Motywuje dłużników do spłaty zadłużenia

Jak mogę sprawdzić, czy jestem wpisany do KRZ?

Możesz sprawdzić, czy jesteś wpisany do KRZ na dwa sposoby:
– Bezpłatnie, za pomocą strony internetowej KRZ: https://krz.ms.gov.pl/
– Odpłatnie, za pomocą serwisu e-KRS: https://ekrs.ms.gov.pl/

Co zrobić, jeśli jestem niesłusznie wpisany do KRZ?

Jeśli uważasz, że jesteś niesłusznie wpisany do KRZ, możesz złożyć wniosek o wykreślenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak mogę poprawić swoją sytuację finansową, jeśli jestem zadłużony?

Istnieje wiele sposobów na poprawę sytuacji finansowej, jeśli jesteś zadłużony. Możesz m.in.:
– Skontaktować się z wierzycielem i negocjować warunki spłaty
– Skorzystać z pomocy doradcy ds. upadłości konsumenckiej
– Złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o KRZ?

Więcej informacji o KRZ można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-zadluzonych.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź