Postępowanie restrukturyzacyjne. Ogólne informacje na temat rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych

Postępowanie restrukturyzacyjne. Ogólne informacje na temat rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Trudności ze spłatą długów nie zawsze muszą prowadzić do upadłości. Rozwiązaniem może być postępowanie restrukturyzacyjne. Na czym polega? W jaki sposób może uchronić przed upadłością? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?

Najprościej rzecz ujmując postępowanie restrukturyzacyjne jest szansą na uratowanie działalności przed bankructwem, daje możliwość złagodzenia skutków utraty płynności finansowej i wypracowania z wierzycielami kompromisu, a przy tym chroni prawa wierzycieli.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik zawiera z wierzycielami układ dotyczący spłaty jego zobowiązań. Wszelkie działania prowadzone są w oparciu o plan restrukturyzacyjny zawierający m.in. innymi opis planowanych środków restrukturyzacyjnych, związanych z nimi kosztów, a także harmonogram ich wdrożenia.

Dłużnik może proponować wierzycielom m.in.:

 • odroczenie terminu wykonania zobowiązań,
 • rozłożenie długu na raty,
 • zmniejszenie wysokości zobowiązań,
 • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
 • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa, które zabezpiecza określoną wierzytelność.

W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności sąd rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny.

Borykasz się z płynnością finansową w swoim przedsiębiorstwie? Obawiasz się, że obecna sytuacja doprowadzi do upadłości?

Postępowanie restrukturyzacyjne to dość skomplikowany proces. Konieczne jest wykonanie określonych działań w odpowiedniej kolejności. Potrzebujesz pomocy w wyborze procedury restrukturyzacyjnej? Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Kto może skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego?

Warunki skorzystania z postępowania restrukturyzacyjnego to:

 1. posiadanie przez dłużnika statusu przedsiębiorcy,
 2. niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością.

Postępowanie restrukturyzacyjne a posiadanie przez dłużnika statusu przedsiębiorcy

Posiadanie przez dłużnika statusu przedsiębiorcy oznacza, że dłużnik prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Ponadto zdolność restrukturyzacyjną mają:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Postępowanie restrukturyzacyjne a niewypłacalność dłużnika

W pierwszej kolejności z postępowania restrukturyzacyjnego może skorzystać dłużnik niewypłacalny. Przyjmuje się, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W prawie polskim istnieje domniemanie, że dłużnik utracił tę zdolność, jeżeli jego opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Jednakże postępowanie restrukturyzacyjne może być również prowadzone wobec dłużnika zagrożonego niewypłacalnością – takiego, który w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Dłużnik może podjąć działania restrukturyzacyjne w ramach:

1) postępowania o zatwierdzenie układu

2) przyspieszonego postępowania układowego

3) postępowania układowego

4) postępowania sanacyjnego

Decyzja o tym, jaką formę restrukturyzacji wybrać należy do dłużnika.

Borykasz się z płynnością finansową w swoim przedsiębiorstwie? Obawiasz się, że obecna sytuacja doprowadzi do upadłości?

Postępowanie restrukturyzacyjne to dość skomplikowany proces. Konieczne jest wykonanie określonych działań w odpowiedniej kolejności. Potrzebujesz pomocy w wyborze procedury restrukturyzacyjnej? Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Na czym polega postępowanie o zatwierdzenie układu?

W ramach postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik może zawrzeć z wierzycielami układ bez udziału sądu. Może ono mieć miejsce, jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wszystkich wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad układem.

Dłużnik ma obowiązek zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który spełnia wymogi przewidziane przez ustawę. Doradca ten będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. Do jego obowiązków będzie należało między innymi przygotowanie propozycji układowych dla wierzycieli. W tym postępowaniu dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli w głosowaniu nad układem.

Więcej informacji na temat przyspieszonego postępowania układowego znajdziesz w naszym artykule Postępowanie o zatwierdzenie układu.

Na czym polega przyspieszone postępowanie układowe?

To postępowanie może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W tym postępowaniu dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Sąd decyduje czy wszcząć postępowanie na podstawie dokumentów, które dłużnik załączył do wniosku restrukturyzacyjnego. Jeśli sąd zdecyduje o wszczęciu postępowania, wyznacza nadzorcę sądowego. Nadzorca musi sporządzić niezbędne dokumenty restrukturyzacyjne w ciągu dwóch tygodni.

Warto wiedzieć, że postępowanie egzekucyjne, które dotyczy wierzytelności objętej układem, a które zostało wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

Więcej informacji na temat przyspieszonego postępowania układowego znajdziesz w naszym artykule Przyspieszone postępowanie układowe.

Na czym polega postępowanie układowe?

Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Podobnie jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu i postępowania przyspieszonego postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Wszczęcie postępowania układowego powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do wierzytelności objętej układem. Skutek ten następuje z dniem otwarcia postępowania.

Więcej informacji na temat przyspieszonego postępowania układowego znajdziesz w naszym artykule Postępowanie układowe.

Na czym polega postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne opiera się na działaniach, które zmierzają do poprawy sytuacji dłużnika, a jednocześnie chronią go przed egzekucją. Dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami i prowadzić działania sanacyjne po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Co ciekawe, w postępowaniu sanacyjnym dłużnik może skorzystać z rozwiązań, które nie stanowią klasycznych propozycji układowych. Może na przykład odstąpić od umowy, która nie jest dla niego korzystna, nawet jeżeli sama umowa nie przewiduje takiej możliwości.

Postępowanie sanacyjne daje dłużnikowi szeroką ochronę przed egzekucją. Z dniem jego otwarcia mienie, które służy prowadzeniu przedsiębiorstwa (oraz należące do dłużnika) staje się masą sanacyjną. Postępowanie egzekucyjne, które dotyczy przedmiotów wchodzących do masy sanacyjnej, zostaje zawieszone z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego.

Skuteczna restrukturyzacja pozwoli Ci odzyskać płynność finansową i uniknąć upadłości. W tym w gruncie rzeczy dość skomplikowanym procesie warto skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty. Eksperci z naszej Kancelarii mogą się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w doradztwie w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych. Zapraszamy do kontaktu!

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź