Podatkowe aspekty przekształceń spółek

Podatkowe aspekty przekształceń spółek
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Właściwie zaplanowane przekształcenia firm mogą przynieść wymierne korzyści. Mowa tutaj o zmniejszeniu zbędnych kosztów prowadzonej działalności, ale także ograniczeniu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania przedsiębiorstwa czy ułatwieniu wdrożenia konkretnej strategii podatkowej.

Aby odpowiednio przygotować strukturę przedsiębiorstwa, konieczne jest poznanie wszelkich aspektów prowadzonej działalności oraz charakterystyki danego rynku. Niemałą rolę odgrywają również biznesowe plany na przyszłość.

Co do zasady przekształcenia firm i przedsiębiorstw są operacjami neutralnymi na gruncie prawa podatkowego. Istnieje jednak kilka wyjątków, które należy mieć na uwadze. Mogą one mieć bowiem decydujący wpływ na ekonomiczną zasadność przekształcenia.

Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki osobowej

Każdą spółkę osobową można przekształcić w inną spółkę osobową (np. spółkę jawną w spółkę partnerską) bądź w spółkę kapitałową (np. spółkę jawną w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną). Dotyczy to również przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną – spółkę osobową, która jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zmiana formy organizacyjno-prawnej z jednej spółki osobowej w inną nie rodzi negatywnych skutków podatkowych. Wspólnicy wciąż rozliczają się z podatku dochodowego w niezmieniony sposób, a spółka kontynuuje rozliczenia VAT. Co więcej, nie ma konieczności zamykania ksiąg rachunkowych spółki.

Inaczej jest przy przekształceniu w spółkę kapitałową, bowiem pojawia się tutaj problem podwójnego opodatkowania. Pierwszy raz podatkiem dochodowym od osób prawnych opodatkowane są bieżące zyski, a potem wypłata dywidendy dla wspólników.

Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest operacją bardziej skomplikowaną. Przede wszystkim dlatego, że spółka musi zamknąć swoje księgi rachunkowe i złożyć roczne zeznanie podatkowe CIT.

Wraz z dniem przekształcenia spółka rozpoczyna nowy rok obrotowy, otwiera też księgi rachunkowe. Spółka osobowa przestaje być podatnikiem podatku dochodowego, zaś są nimi wspólnicy. Powoduje to, że ustalając dochód będący podstawą opodatkowania nie będzie można uwzględnić strat, które poniosła spółka kapitałowa przed przekształceniem.

Z dniem przekształcenia wszelkie niepodzielone zyski spółki kapitałowej przechodzą na wspólników spółki osobowej. Uznaje się je za dochód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, podlegający opodatkowaniu liniowym podatkiem dochodowym w stawce 19%.

Warto nadmienić, że przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową może także wywoływać skutki na gruncie podatku od czynności cywilno-prawnych. Choć jest to kwestia wątpliwa, większość notariuszy pobiera ten podatek.

Nie zachodzą natomiast żadne zmiany dotyczące podatku VAT. Spółka osobowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług tak samo, jak wszystkie inne spółki. Ma więc tutaj zastosowanie zasada pełnej kontynuacji.

Kancelaria CGO Legal zajmuje się przygotowaniem planu przekształcenia i struktury nowej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Pomagamy także we wdrożeniu takiej struktury, zapewniając pełne wsparcie i doradztwo.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź