Pożyczki a podatki

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Pożyczki co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co istotne – pożyczkodawca obowiązany jest odprowadzić podatek w wysokości 19% od przychodów uzyskanych z odsetek za udzieloną pożyczkę. Pożyczkobiorca natomiast ma obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. W praktyce mogą pojawić się sytuacje, w których wzięte zostaną pożyczki, a podatki te nie wystąpią. Może się także zdarzyć sytuacja, że w rachubę wejdzie podatek VAT.

Pożyczkodawca uzyskuje przychód, kiedy odzyskuje kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami. To właśnie odsetki, czyli faktyczny przychód pożyczkodawcy podlega opodatkowaniu według stawki 19%. W wypadku zaciągającego pożyczkę podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2%, a podstawą opodatkowania jest kwota pożyczki. Przy czym wpłacić podatek należy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki do właściwego urzędu skarbowego.

Przypadki

Oto kilka sytuacji, wspomnianych we wstępie, w których obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowach pożyczki nie istnieje.

Pierwszym przypadkiem jest tutaj pożyczka pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej (najbliższa rodzina – małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, teściowie itp.). Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalniają z opodatkowania pożyczki udzielane na podstawie umowy zawieranej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn.

Po drugie, w przypadku gdy umowa pożyczki zawierana jest za granicą oraz środki pieniężne znajdują się na zagranicznym rachunku bankowym, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych nie powstanie.

Innymi wyjątkami pozwalającymi uniknąć konieczności uiszczenia podatku są pożyczki do 5000 zł od jednego podmiotu (innego niż z I grupy podatkowej) lub 25000 zł od kilku podmiotów w ciągu 3 kolejnych lat.

Kancelaria Prawna CGO Legal oferuje usługi doradcze z zakresu spraw podatkowych związanych z pożyczkami. Ponad to wspomaga przy wypełnieniu stosownych deklaracji podatkowych oraz opracowuje modele pozwalające na optymalizację podatkową udzielania pożyczek.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji w kwestii pożyczki a podatki zapraszamy Państwa do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź