Przedawnienie podatku

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Instytucja przedawnienia to przykład rozwiązań klarujących sytuację podatnika ze względu na upływ czasu. Chroni ona podatnika przed koniecznością zapłacenia, w sytuacji gdy nastąpiło przedawnienie podatku. Dobra znajomość Ordynacji podatkowej, pozwala na właściwe obliczenie terminów i ustalenie czy podatek należy zapłacić. Przepisy te mają chronić podatnika przed samowolą organów podatkowych, które często żądają zapłaty podatków już przedawnionych. Rozstrzygnięcie, czy zobowiązanie podatkowe lub prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe przedawniło się, skutecznie ochroni Cię przed urzędniczym bezprawiem. 

Niestety, obliczanie terminów przedawnienia, oraz analiza przepisów dotyczących m.in. zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia, jest skomplikowana i nieprzejrzysta. Analiza musi rozpocząć się od rozstrzygnięcia czy upłynął już ustawowy czas, który potrzebny jest aby nastąpiło przedawnienie podatku (art. 68-70 Ordynacji podatkowej), – jeżeli odpowiemy na to pytanie twierdząco, pojawiają się kolejne pytania.

Ordynacja podatkowa, obejmuje przepisy dotyczące zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. Prawidłowa analiza musi odpowiedzieć na wiele pytań, m.in: Czy organ podatkowy zastosował wobec podatnika środek egzekucyjny? Czy nastąpiło ogłoszenie upadłości? Czy wniesiono skargę do sądu administracyjnego dotyczące zobowiązania podatkowego? Te, i wiele innych czynności decydują o prawidłowym obliczeniu terminu biegu przedawnienia.

Doświadczeni eksperci prawa podatkowego z CGO Legal zapewniają, że jeżeli przedawnienie podatku wystąpiło, skorzystacie Państwo z jego dobrodziejstw.

Zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź