Opodatkowanie spółki jawnej

Opodatkowanie spółki jawnej
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Opodatkowanie spółki jawnej charakteryzuje się transparentnością podatkową, co oznacza, że podatek dochodowy jest rozliczany indywidualnie przez każdego wspólnika. Spółka jawna sama nie jest podatnikiem, a zyski są opodatkowane tylko raz przy wypłacie wspólnikom.

Wspólnicy mogą płacić podatek dochodowy jako osoby fizyczne (PIT) lub jako osoby prawne (CIT), w zależności od ich statusu. Warto zaznaczyć, że forma opodatkowania ma wpływ na obliczenie składki zdrowotnej i możliwość korzystania z różnych stawek podatkowych, w tym ryczałtu.

W artykule omówimy szczegółowo aspekty podatkowe spółki jawnej, w tym różne formy opodatkowania, obowiązki wspólników oraz szczególne przypadki, kiedy spółka jawna może stać się podatnikiem CIT.

Opodatkowanie spółki jawnej, podatki w spółce jawnej, spółka jawna a podatki, opodatkowanie wspólników spółki jawnej
Opodatkowanie spółki jawnej

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Spółka jawna – transparentna podatkowo

W przypadku spółki jawnej możemy spotkać się z pojęciem transparencji podatkowej w odniesieniu do podatku dochodowego. Spółka nie jest oddzielnym podmiotem podatkowym.

Każdy ze wspólników rozpoznaje i opodatkowuje dochody oraz koszty osiągane przez spółkę w proporcji do swojego udziału w jej zysku, łącząc je z innymi swoimi dochodami.

W związku z tym spółka nie musi składać deklaracji podatkowych dotyczących podatku dochodowego ani odprowadzać podatków. Przekazuje jedynie informacje wspólnikom, którzy muszą uwzględnić je w swoich rozliczeniach podatkowych.

Zysk spółki jest natomiast opodatkowany tylko raz. Późniejsza wypłata zysku wspólnikom nie podlega dalszym obciążeniom podatkowym.

Opodatkowanie spółki jawnej, podatki w spółce jawnej, spółka jawna a podatki, opodatkowanie wspólników spółki jawnej
Opodatkowanie spółki jawnej

W zależności od swojego statusu, wspólnicy w spółce jawnej płacą podatek dochodowy jako osoby fizyczne (PIT) lub jako osoby prawne (CIT). Dochody z tytułu udziału w spółce jawnej na podstawie ustawy o PIT traktuje się jako dochody z działalności gospodarczej.

Wspólnicy będący osobami fizycznymi mogą opodatkować uzyskane dochody według skali podatkowej, stawki podatku liniowego lub, w niektórych przypadkach, korzystając z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Spółka jawna – formy opodatkowania

Opodatkowanie spółki jawnej – skala podatkowa

Podstawową formą opodatkowania dla osób fizycznych jest skala podatkowa. Jej główną cechą jest progresja podatkowa, czyli zastosowanie stawek podatkowych zależnych od wysokości dochodu.

Stawki te wynoszą 12% dla dochodów do 120 tys. zł rocznie oraz 32% dla nadwyżki ponad tę kwotę. Istnieje również kwota wolna od podatku, która wynosi 30 tys. zł rocznie.

Składka zdrowotna dla wspólników spółki jawnej przy skali podatkowej

W przypadku wspólników spółki jawnej dochody stanowią podstawę naliczenia składki zdrowotnej, niezależnie od formy rozliczenia podatkowego. W skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9% i oblicza się ją na podstawie dochodu osiągniętego w poprzednim miesiącu, przy założeniu, że nie jest on niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

Opodatkowanie spółki jawnej, podatki w spółce jawnej, spółka jawna a podatki, opodatkowanie wspólników spółki jawnej
Opodatkowanie spółki jawnej

Opodatkowanie spółki jawnej – podatek liniowy

Inną formą opodatkowania jest podatek liniowy, który wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodów. W przypadku podatku liniowego składkę zdrowotną oblicza się od tej samej podstawy co w skali podatkowej, ale stawka wynosi 4,9%.

Opodatkowanie spółki jawnej – danina soldarnościowa

Warto zaznaczyć, że dochody opodatkowane w ramach skali podatkowej i podatku liniowego wliczają się do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową, której stawka wynosi 4%. Jest ona obliczana od dochodów przekraczających łącznie 1 mln zł rocznie.

Opodatkowanie spółki jawnej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku spółki jawnej, jeśli jej przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro, wspólnicy mogą zdecydować się na opodatkowanie przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem jest jednomyślność wszystkich wspólników.

W przeciwieństwie do skali podatkowej i podatku liniowego, przy opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody bez uwzględniania kosztów ich uzyskania. Stawki ryczałtu wynoszą od 2% do 15% w zależności od rodzaju działalności.

Opodatkowanie spółki jawnej, podatki w spółce jawnej, spółka jawna a podatki, opodatkowanie wspólników spółki jawnej
Opodatkowanie spółki jawnej

Składka zdrowotna dla wspólników spółki jawnej przy ryczałcie

Składka zdrowotna dla podatników korzystających z ryczałtu zależy od wartości przychodów przedsiębiorcy. Oblicza się ją na podstawie 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia w zależności od rocznych przychodów, które nie przekraczają odpowiednio 60 tys. zł, 300 tys. zł lub są wyższe niż 300 tys. zł. Stawka składki wynosi 9%.

ZUS dla wspólników spółki jawnej

We wszystkich powyższych formach opodatkowania wspólnicy spółki jawnej, którzy są osobami fizycznymi, są również objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Opodatkowanie spółki jawnej – podatek VAT

Warto zauważyć, że transparentność podatkowa dotyczy tylko podatku dochodowego. Spółka jawna, jako oddzielny podmiot prawny, może być również podatnikiem innych podatków, takich jak VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek od nieruchomości. W tych obszarach spółka jest zobowiązana do składania deklaracji i regulowania swoich zobowiązań podatkowych.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Spółka jawna jako podatnik CIT – czy to możliwe?

Co do zasady, spółka jawna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednakże należy zauważyć, że spółka jawna staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jeśli spełnione są pewne warunki. Przede wszystkim, spółka musi mieć swoją siedzibę lub zarząd w Polsce.

Dodatkowo, jeśli wspólnikami spółki jawnej są zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty, a spółka nie złożyła informacji o podatnikach CIT i podatnikach PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) mających prawo do udziału w zyskach tej spółki przed rozpoczęciem roku obrotowego, wtedy spółka jawna staje się podatnikiem CIT.

Należy także podkreślić, że jeśli wspólnik spółki jawnej wybierze stawkę liniową podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wszystkie jego dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowane według tej stawki.

Opodatkowanie spółki jawnej, podatki w spółce jawnej, spółka jawna a podatki, opodatkowanie wspólników spółki jawnej
Opodatkowanie spółki jawnej

W przypadku spółki, która nie jest podatnikiem CIT, poszczególni wspólnicy spółki są podatnikami podatku dochodowego. Każdy wspólnik płaci podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych, jeśli wspólnik jest podatnikiem CIT.

Dochody uzyskiwane z udziału w spółce jawnej traktuje się w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych jako dochody z działalności gospodarczej. Każdy wspólnik rozpoznaje dochody związane ze spółką jawną w proporcji do jego udziału w zyskach tej spółki.

Opodatkowanie spółki jawnej. Księgowość w spółce jawnej

Spółka jawna może prowadzić różne rodzaje ewidencji księgowej, takie jak:

  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • pełna księgowość (księgi rachunkowe),
  • ewidencja przychodów, jeśli wspólnicy zdecydują się na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Warto zaznaczyć, że spółka jawna ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w następujących przypadkach:

  • jeżeli jej netto przychody przekroczą 2 miliony euro w danym roku,
  • jeśli wśród wspólników spółki jest osoba prawna, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Na przykład, gdy jednym ze wspólników jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.).

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Opodatkowanie spółki jawnej – często zadawane pytania

Czy spółka jawna jest podatnikiem podatku dochodowego?

Nie, spółka jawna nie jest oddzielnym podmiotem podatkowym – to wspólnicy są odpowiedzialni za opodatkowanie dochodów.

Jak wspólnicy spółki jawnej płacą podatek dochodowy?

Wspólnicy, będący osobami fizycznymi, płacą PIT, a osoby prawne – CIT, zależnie od swojego statusu.

Jakie są główne formy opodatkowania dla osób fizycznych w spółce jawnej?

Skala podatkowa, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie stawki obowiązują w skali podatkowej?

12% dla dochodów do 120 tys. zł rocznie oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty.

Jaka jest stawka podatku liniowego?

Stawka podatku liniowego wynosi 19%, niezależnie od wysokości dochodów.

Czy dochody z spółki jawnej wliczają się do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową?

Tak, jeśli roczne dochody przekroczą 1 mln zł.

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem?

Tak, jeśli przychody spółki w poprzednim roku nie przekroczyły 2 milionów euro i wszyscy wspólnicy się na to zgodzą.

Jak oblicza się składkę zdrowotną dla wspólników spółki jawnej?

Zależy od formy opodatkowania i dochodu – w skali podatkowej wynosi 9%, a w podatku liniowym 4,9%.

Kiedy spółka jawna staje się podatnikiem CIT?

Gdy ma siedzibę lub zarząd w Polsce i spełnia określone warunki dotyczące struktury wspólników.

Jakie obowiązki księgowe ma spółka jawna?

Spółka jawna może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, pełną księgowość lub ewidencję przychodów, zależnie od przychodów i struktury wspólników.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź