PIT i CIT. Ulga na złe długi

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny


Już od 2018 roku po nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadzona zostanie dla podatników nowa ulga – na złe długi. Ulga ta pozwoli sprzedawcom zmniejszyć swój dochód o wierzytelności za zrealizowane dostawy towarów i usług, które nie zostały spłacone. Tymczasem nabywcy tych towarów i usług będą zobligowani postąpić odwrotnie – zwiększając swój dochód o niespłacone wierzytelności. To konstrukcja analogiczna do stosowanej w podatku od towarów i usług (VAT).

Jednocześnie nowe rozwiązanie stanowi odstępstwo od zasady dotyczącej podatku PIT, według której przychód powstaje już z samych kwot należnych, nawet jeśli nie zostały one opłacone.

Skorzystanie z ulgi na złe długi będzie możliwe tylko przy kumulatywnym spełnieniu poniższych kryteriów:

 • dłużnik bądź wierzyciel nie będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego według Prawa restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego czy w trakcie likwidacji
 • od daty wystawienia faktury bądź rachunku czy zawarcia umowy dokumentującej nieuregulowaną wierzytelność nie upłynie termin 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostanie wystawiona faktura bądź rachunek czy zostanie zawarta umowa,
 • wierzyciel oraz dłużnik:
  • są podatnikami podatku dochodowego mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski
   bądź
  • są podatnikami podatku dochodowego niemającym miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium Polski uzyskującym dochody na terytorium Polski za pośrednictwem zagranicznego zakładu a wierzytelność lub zobowiązanie powstało w wyniku transakcji handlowej, z której przychód lub koszt uzyskania przychodu został przypisany do tego zagranicznego zakładu.

Warto jednak pamiętać, że tego typu ulga, określana mianem ulgi na złe długi, znajdzie zastosowanie tylko w transakcjach między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź