Podatkowe aspekty inwestowania w nieruchomości

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Inwestycja w nieruchomość wiąże się obowiązkiem rozliczania podatku od nieruchomości. Ten ciąży na właścicielach oraz posiadaczach samoistnych nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynków i innych. Dlatego przed podjęciem decyzji o inwestycji warto zgłębić wszelkie podatkowe aspekty inwestowania w nieruchomości. 

Według przepisów wysokość należnego podatku jest uzależniona od dwóch czynników: powierzchni nieruchomości oraz jej przeznaczenia. Przeznaczenie wpływa na stawkę, przez którą mnoży się powierzchnię nieruchomości. Stawka ta przyjmuje wartość najniższą dla budynków mieszkalnych, zaś najwyższą dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwykle obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące powstanie obowiązku podatkowego. Przykładem może tu być nabycie nieruchomości. Nasz system podatkowy pozostawia jednak pewną możliwość optymalizacji przy inwestycjach w nieruchomości.

Należy jednak pamiętać, że podatników prowadzących działalność gospodarczą dotyczy nie tylko podatek od nieruchomości. Obowiązuje również podatek dochodowy z jej ewentualnej sprzedaży. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności gospodarczej i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Kancelaria CGO Legal świadczy usługi doradcze i przybliża wszelkie podatkowe aspekty inwestowania w nieruchomości.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź