Procedury celne

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Podstawowe procedury celne to dopuszczenie do swobodnego obrotu oraz wywóz. Pozostałe natomiast można podzielić na gospodarcze oraz zawieszające. Pierwsza kategoria to te procedury, co do których wymagane jest pozwolenie naczelnika urzędu celnego. Natomiast druga kategoria wymaga złożenia zabezpieczenia długu celnego (ale bez jego zapłaty).

Dopuszczenie do swobodnego obrotu

Polega na nadaniu towarowi niekrajowemu statusu celnego towaru krajowego – po zgłoszeniu celnym i opłaceniu cła. Takim towarem można bez ograniczeń dysponować w polskim obszarze celnym.

Wywóz

Dotyczy sytuacji wywozu towaru krajowego poza polski obszar celny. W naszym państwie nie obowiązują cła wywozowe, a jedynie obowiązek zgłoszenia celnego oraz przestrzegania środków polityki handlowej.

Procedury celne gospodarcze i zawieszające

Skład celny

Zezwala na składowanie towarów niekrajowych, które nie podlegają w tym okresie cłu czy innym ograniczeniom lub zakazom, chyba że dotyczą one ochrony bezpieczeństwa publicznego, obyczajowości, higieny itp. Skład celny dotyczy też towarów krajowych, wobec których dokonano właściwych formalności celnych.

Uszlachetnianie czynne

Pozwala na poddanie w polskim obszarze celnym towarów krajowych lub niekrajowych procesom uszlachetniającym, które to towary przeznaczone są do ponownego wywozu jako produkty kompensacyjne nieobciążone cłem czy stosowaniem wobec nich środków polityki handlowej.

Przetwarzanie pod kontrolą

Zezwala na stosowanie towarów niekrajowych w polskim obszarze celnym do procesów zmieniających ich rodzaj czy stan, przy czym nie są one obciążone cłem lub stosowaniem środków polityki handlowej. Przetwarzanie pod kontrolą stwarza też możliwość dopuszczenia powstałych tak produktów do obrotu.

Odprawa czasowa

Dotyczy towarów niekrajowych określonych w przepisach, przy czym odprawa taka nie może trwać dłużej niż dwa lata. Pozwala na wykorzystanie w polskim obszarze celnym takich towarów przeznaczonych do powrotnego wywozu bez ich zmiany (chyba, że wynika to ze zwykłego zużycia) przy całkowitym lub tylko częściowym zwolnieniem od cła i stosowania środków polityki handlowej.

Uszlachetnianie bierne

Zezwala na czasowy wywóz towarów krajowych z polskiego obszaru celnego celem ich uszlachetnienia oraz dopuszczenia do obrotu powstałych tym sposobem produktów z całkowitym lub tylko częściowym zwolnieniem od cła.

Tranzyt

Pozwala na przemieszczanie towarów krajowych lub niekrajowych z jednego do drugiego miejsca pozostającego w polskim obszarze celnym. Wymaga uzyskania odpowiednich dokumentów.

Nasza Kancelaria świadczy usługi doradcze z zakresu procedur celnych. Ponadto wspomaga w załatwianiu wszelkich formalności koniecznych do uzyskania stosownych zezwoleń itp.

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź