Wiążąca Informacja Stawkowa

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

WIS czyli Wiążąca Informacja Stawkowa to instytucja, której celem jest rozwianie wątpliwości przedsiębiorcy, co do tego jaką stawkę podatku VAT zastosować dla oferowanego przez siebie produktu lub usługi. Ma ona zastąpić obecny system, który jest uznawany za skomplikowany i nieefektywny. WIS zapewnia zarówno podatnikom jak i organom podatkowym pewność, co do prawidłowości zastosowanych wartości. Gwarantuje ona również ochronę tym pierwszym, przed kwestionowaniem wysokości stawek przez organ podatkowy.  

Wiążące informacje stawkowe wydawane będą w formie decyzji dyrektora izby administracji skarbowej wyznaczonego przez Ministra Finansów na wniosek podatnika posiadającego NIP (w tym podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT) oraz zamawiającego w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177.) Otrzymana WIS zawiera: dokładny opis towaru lub usługi będących przedmiotem decyzji; klasyfikację według działu, pozycji, podpozycji oraz kodu Nomenklatury Scalonej (CN) lub PKWiU oraz właściwą stawkę VAT dla danego towaru lub usługi.

Wniosek

Wniosek musi zawierać dane wnioskodawcy (oraz dane jego pełnomocnika jeżeli został ustanowiony); szczegółowy opis towaru lub usługi, który pomoże w jego zidentyfikowaniu. Pomocne w tym będą fotografie, plany, informacje od producenta, katalogi, schematy i inne dokumenty, ułatwiające organowi wydanie właściwej klasyfikacji.

Wiążąca Informacja Stawkowa może dotyczyć wyłącznie jednego towaru lub usługi.

Ochrona gwarantowana przez WIS

Istotną cechą WIS jest to, że zapewnia ona ochronę swoim posiadaczom. Organ podatkowy nie może bowiem kwestionować wysokości stawki, zastosowanej na podstawie Wiążącej Informacji Stawkowej. Korzystać z niej mogą również inni podatnicy – między innymi Ci którzy nie otrzymali WIS. Stosowanie się do wcześniej wyznaczonej stawki nie może szkodzić podatnikom (pod warunkiem, że towar lub usługa są takie same jak te dla których wydany został WIS).

Kancelaria CGO Legal ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z interpretacjami podatkowymi. Wykwalifikowana kadra wspomaga przedsiębiorców we wszelkich procedurach podatkowych, przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz reprezentacji przed organami podatkowymi.

Wszystkie osoby chcące uzyskać więcej informacji na temat Wiążącej Informacji Stawkowej zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź