Kobiety w ciąży będą pracować dłużej przed komputerem

Już od poniedziałku 1 maja wejdą w życie zmiany przewidziane przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących piersią dziecko. Jeśli taka kobieta pracuje przy stanowisku z monitorem ekranowym, jej czas pracy nie będzie mógł przekroczyć ośmiu godzin na dobę i pięćdziesięciu minut obsługi monitora w pojedynczej godzinie pracy.

Rozporządzenie wydano na podstawie nowej delegacji ustawowej, wynikającej z art. 176 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Akt wykonawczy w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem ograniczono do wskazania prac, które nie powinny być wykonywane jedynie przez kobiety w ciąży bądź karmiące piersią dziecko.

W myśl nowej regulacji kobieta w ciąży zostanie dopuszczona do pracy w pozycji siedzącej przy obsłudze monitora ekranowego w wymiarze nieprzekraczającym pięćdziesięciu minut w każdej pojedynczej godzinie pracy. Oznacza to, iż po tym czasie będzie przysługiwała jej dziesięciominutowa przerwa. Co więcej, łączny czas pracy ciężarnej musi zawrzeć się maksymalnie w ośmiu godzinach na dobę.

To efekt opinii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, z której wynika, że częstsze przerwy zamiast skrócenia łącznego czasu pracy pozwolą bardziej odciążyć układ mięśniowo-szkieletowy.

Aktualnie kobiety w ciąży mogą pracować przy obsłudze monitorów ekranowych nie więcej niż cztery godziny na dobę. Od 1 maja będzie to sześć godzin i czterdzieści minut – nie włączając w to dziesięciominutowych przerw przypadających na każdą godzinę pracy.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź