Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa tylko do 25 lutego!

Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa tylko do 25 lutego!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przypomina o składaniu oświadczeń o statusie prawnym przedsiębiorstwa oraz wniosków o wypłatę dofinansowań za styczeń tego roku. Trzeba to zrobić najpóźniej do 25 lutego.

Podmioty powiązane

Ponadto podmioty mające charakter przedsiębiorstwa powiązanego muszą złożyć informację o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego – wszystkich powiązanych z tym podmiotem przedsiębiorstw. Dokumenty te mają być składane także z wnioskami o wypłatę dofinansowania w kolejnych miesiącach.

Podmioty niepowiązane

Natomiast jeśli chodzi o podmioty nie mające charakteru przedsiębiorstwa powiązanego, to powinny one złożyć następne oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy ów status się zmieni.

Wstrzymanie dofinansowania

Brak złożenia wspomnianych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Wynika to z faktu, że PFRON nie będzie mógł ocenić sytuacji ekonomicznej wnioskującego podmiotu i zgodności udzielanej pomocy publicznej z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 651/2014.

Niedopuszczalność dofinansowania

Rozporządzenie to przewiduje, że żaden z podmiotów wchodzących w skład jednostki gospodarczej korzystającej z pomocy publicznej nie może znajdować się w trudnej sytuacji finansowej. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli jeden podmiot – i to nie będący wnioskodawcą – zaliczany do grupy przedsiębiorstw powiązanych, jest w trudnej sytuacji finansowej – udzielenie dofinansowania jest niedopuszczalne.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź