Już niedługo nie założysz spółki z o. o. ze zwykłym podpisem elektronicznym

Obecnie zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez internetowy system Ministerstwa Sprawiedliwości – tzw. tryb S24 – wystarczy, by dokumenty były podpisane z użyciem zwykłego podpsu elektronicznego. Niebawem ma się to zmienić i założenie spółki z o. o. przez Internet będzie możliwe wyłącznie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego bądź potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Proponowane zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji kilku ustaw – Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt ten został już zaakceptowany przez rząd.

Wprowadzane rozwiązanie nakierowane jest na zwiększenie bezpieczeństwa w ramach obrotu prawnego, co zapewnić może przede wszystkim rezygnacja właśnie ze zwykłego podpisu elektronicznego przy rejestracji spółki z o. o. w trybie S24.

To bezpośrednia reakcja na nadużycia, które miały miejsce w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Dotychczas bowiem do założenia spółki z o. o. ze zwykłym podpisem elektronicznym wystarczały takie dane jak numer imiona i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia czy miejsce zamieszkania. Wszystkie te informacje można de facto znaleźć w dowodzie osobistym.

Wykorzystywały to m.in. zorganizowane grupy przestępcze, które zakładały spółki z ograniczoną odpowiedzialnścią na podstawione osoby („słupy”), aby w dalszej kolejności za pośrednictwem tych spółek wyłudzać podatek od towarów i usług (VAT).

W założeniu przepisy miałyby wejść w życie po 30 dniach od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź