Wypowiedzenia umowy o pracę w 2017 roku

Wypowiedzenia umowy o pracę w 2017 roku

Wypowiedzenie umowy o pracę możliwe jest zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Często korzystanie z niego zaskakuje drugą stronę umowy. Z punktu widzenia pracodawcy negatywnym skutkiem wypowiedzenia umowy o pracę jest chociażby zastój pracy i konieczność szybkiego znalezienia innego pracownika. Okiem pracownika zaś problem stanowią bezrobocie, a co za tym idzie – brak środków utrzymania. Dlatego przepisy Kodeksu pracy przewidują w ramach ochrony terminy wypowiedzenia.

Co do zasady umowa o pracę zostaje rozwiązana w chwili upływu okresu wypowiedzenia. Terminy te są różne, w zależności od rodzaju umowy, czasu jej trwania czy okresu pracy na rzecz konkretnego pracodawcy. Przy umowie o pracę zawartej na czas określony bądź nieokreślony obowiązują poniższe terminy:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu poniżej 6 miesięcy
  • 1 miesiąc– przy zatrudnieniu nie krótszym niż 6 miesięcy
  • 3 miesiące – przy zatrudnieniu nie krótszym niż 3 lata

Co ważne, pracodawca i pracownik mogą za porozumieniem ustalić inny termin rozwiązania umowy o pracę.

Krótsze terminy obowiązują zaś przy umowie o pracę na okres próbny:

  • 3 dni robocze – przy zatrudnieniu do 2 tygodni
  • 1 tydzień – przy zatrudnieniu powyżej 2 tygodni
  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu na 3 miesiące

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://kadry.infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź