Dotykowo czy na PIN? Podatek zapłacimy kartą

Wraz z początkiem Nowego Roku zaczęły obowiązywać istotne zmiany w Ordynacji podatkowej – m.in. wprowadzające zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Wszystko po to, by uprościć procedury związane z podatkami. W ten nurt doskonale wpisuje się też rozwiązanie zupełnie nowe – uiszczenie podatku za pomocą karty płatniczej.

Zmiana ta jest możliwa dzięki nowelizacji art. 60 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613). Choć idea wydaje się bardzo dobra, ma też swoje negatywne strony.

Po pierwsze, wszelkie opłaty związane z transakcją kartową będą obciążały podatnika, a nie organ podatkowy. Po drugie, podatek za pomocą karty płatniczej da się zapłacić jedynie tam, gdzie organ podatkowy zostanie wyposażony w odpowiednie urządzenie do tego celu. Nie ma jednak przepisu, który rodziłby obowiązek posiadania takiego urządzenia.

Jeśli chodzi o samą zapłatę podatku, nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza jeszcze jedną ważną i przydatną zmianę. Mowa tutaj o możliwości podatku przez osoby trzecie, inne niż podatnik, o ile należą one do jednej z poniższych kategorii:

  • małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha podatnika – bez ograniczeń co do kwoty
  • inny podmiot – z ograniczeniem kwotowym podatku do wysokości 1000 złotych
  • właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej bądź zastawu skarbowego – tylko wtedy, gdy podatek został zabezpieczony taką hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź