Kontakt pracodawcy z pracownikiem podczas urlopu. Kiedy to możliwe?

Pewne jest, że pracodawca nie jest uprawniony, by żądać od swoich pracowników podania informacji o miejscu, w którym będą oni spędzać urlop. Może natomiast w przepisach o charakterze międzyzakładowym wprowadzić zapis zobowiązujący pracowników pełniących ważne funkcje w przedsiębiorstwie do wskazania numeru telefonu, pod którym da się z nimi skontaktować w czasie urlopu wypoczynkowego bądź do odbierania przez nich połączeń od pracodawcy na telefon służbowy.

Wielokrotnie spotyka się sytuacje, kiedy pracodawca wymaga od pracownika, by ten podczas urlopu wypoczynkowego posiadał telefon z numerem, pod którym będzie dostępny i z którego będzie utrzymywał z pracodawcą aktywny kontakt. Wbrew pozorom nie jest to praktyka w pełni niezgodna z prawem. Należy jednak pamiętać o ograniczeniu podmiotowym, które w ścisły sposób wskazuje, wobec których pracowników można kierować takie żądania.

Mowa o dwóch następujących kategoriach pracowników:
pracownicy zajmujące wysokie stanowiska kierownicze – z literatury oraz orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy wynika, iż na takich pracownikach ciąży zwiększony obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy
pracownicy zajmujący stanowiska o wysokiej specjalizacji – tacy pracownicy odpowiadają za podstawową dbałość o infrastrukturę firmy, pracodawca nie może bez nich normalnie funkcjonować na przykład w sytuacji awarii, a nikt inny nie może ich zastąpić.

Co z tego wynika, a jest niezmiernie istotne, pracodawca nie ma uprawnienia do nakładania obowiązku pozostawania w kontakcie telefonicznym na wszystkich pracowników. Jeśli zaś chodzi o wyżej wskazane dwie kategorie pracowników, widać tutaj też pewne wady stosowanego rozwiązania. Pracownikom tym przysługuje bowiem, tak jak wszystkim innym, swoboda wypoczynku – dlatego trudno byłoby od nich wyegzekwować obowiązek pozostawania w kontakcie telefonicznym.

Niemniej jednak jeśli już taki obowiązek wprowadzać, najlepiej zrobić to przez ustanowienie odpowiednich przepisów wewnątrzzakładowych.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź