Nowe wzorce elektroniczne uchwał w spółce z o.o.

Zmiana umowy spółki, rozwiązanie umowy spółki oraz przeniesienie praw i obowiązków w spółce – takie czynności będą mogły być dokonywane samodzielnie drogą elektroniczną od 1 kwietnia 2016 r.

Obecnie, za pomocą systemu teleinformatycznego oraz gotowego wzoru umowy, możliwe jest jedynie zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dlatego też, do dotychczas obowiązujących wzorów elektronicznych zostaną dodane kolejne, które dotyczą:
– dobrowolnego umorzenia udziałów
– zmiany składu zarządu sp. z.o.o
– zmiany składu rady nadzorczej sp. z.o.o
– udzielenia zgody na zbycie udziałów sp. z.o.o
– spraw dalszego istnienia sp. z.o.o
– zmiany adresu sp. z.o.o
– ustanowienia oddziału sp. z.o.o

Jednocześnie, 1 kwietnia 2016 r., do systemu zostanie wprowadzony nowy wzór uchwały o ustanowieniu prokury w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany dla wzoru uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło: https://www.infor.pl/

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź