Rozporządzenie eIDAS od 1 lipca

Od 1 lipca 2016 roku, w Polsce zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie eIDAS, służące ujednoliceniu kwalifikowanych podpisów elektronicznych we wszystkich krajach Wspólnoty. Wdrożenie nowych przepisów, ma m.in. zagwarantować większą swobodę w przepływie e-usług oraz zapewnić w pełni transgraniczne prowadzenie biznesu na rynku międzynarodowym.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, wkrótce zastąpi obecnie obowiązującą dyrektywę z 1999 roku, w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych. Według tego dokumentu, każde z państw członkowskich UE, ma prawo do stanowienia własnych regulacji, dotyczących podpisu elektronicznego. Zdaniem ekspertów, tak uformowane przepisy nie spełniają wymagań współczesnej gospodarki, gdyż tworzą wiele ograniczeń dotyczących korzystania z elektronicznych identyfikatorów poza państwem, którego jest się obywatelem.

Z chwilą wejścia nowych przepisów w życie, identyfikacja elektroniczna przy pomocy certyfikatu otrzymanego w kraju ojczystym, umożliwi łatwą i bezpieczną weryfikację swoich danych w różnych systemach teleinformatycznych na terenie całej Unii Europejskiej.

Co ważne, rozporządzenie eIDAS nie zmienia mocy prawnej dotychczasowych podpisów elektronicznych ani dokumentów podpisanych przy użyciu e-podpisu przed 1 lipca 2016.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: https://www.infor.pl

Skontaktuj się z nami