Uwierzytelnianie elektronicznych zwolnień lekarskich po nowemu

Uwierzytelnianie elektronicznych zwolnień lekarskich po nowemu

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zawarto w nim nowy sposób uwierzytelniania elektronicznych zwolnień lekarskich.

Do tego czasu funkcjonowało kilka innych form uwierzytelnienia. Mowa o kwalifikowanym podpisie elektronicznym i podpisie potwierdzanym profilem zaufanym ePUAP. Niebawem lekarze będą uprawnieni do uwierzytelnienia elektronicznych zaświadczeń przez potwierdzenie pochodzenia i integralności danych, co będzie dostępne bezpłatnie w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez to lekarze unikną problemów w dostępie i obsłudze profilu zaufanego ePUAP. Jednocześnie pozbędą się dodatkowych kosztów wynikających z zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nowe rozwiązanie przy uwierzytelnieniu będzie odnosiło się do:

  • elektronicznych zaświadczeń lekarskich
  • oświadczeń wystawiających zaświadczenia lekarskie o zobowiązaniu do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów o ochronie danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego
  • zaświadczeń lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które traktuje się na równi z zaświadczeniami stwierdzającymi brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w postaci dokumentu elektronicznego
  • wniosków dotyczących przyznania i wypłaty zasiłku w postaci dokumentu elektronicznego

Lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie w postaci dokumentu papierowego tylko do końca tego roku. Od stycznia 2018 roku obligatoryjnie będzie trzeba to robić w postaci dokumentu elektronicznego.

Nowelizacja przepisów o uwierzytelnianiu zaświadczeń lekarskich wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź