Wypowiedzenie umowy o pracę od 2016 roku

W lutym 2016 roku wejdą w życie przepisy nowelizujące Kodeks pracy. Jedną z ważniejszych zmian będzie sposób wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony. Zastosowanie w tym zakresie znajdą regulacje tożsame z dotyczącymi umów bezterminowych.

Obowiązywanie nowych przepisów rozpocznie się 22 lutego 2016 roku na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220).

Jednym z głównych założeń tej nowelizacji jest ograniczenie okresu zatrudnienia na czas określony do maksymalnie 33 miesięcy. Wyjątek to sytuacja, kiedy właściwa umowa została poprzedzona umową na okres próbny. Wówczas okres ten może wynieść do 36 miesięcy.

Ważne będzie również wyrównanie okresów wypowiedzeń w wypadku umów o pracę na czas określony jak i nieokreślony. Przy umowach zawartych na czas określony długość wypowiedzenia zostanie powiązana z okresem trwania stosunku pracy z danym pracodawcą. Rozwiązanie to przewiduje:

  • 2 tygodnie – jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy nie przekracza 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc – jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy wynosi co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące – jeśli zatrudnienie u danego pracodawcy wynosi co najmniej 3 lata.

Co więcej, nowelizacja likwiduje instytucję umowy na czas wykonania określonej pracy. Dodatkowo wprowadza też regulacje związane ze zwolnieniem pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Serwisy.gazetaprawna.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź