Zmiany w zatrudnianiu kobiet

Od 3 sierpnia br. zaczęła obowiązywać w Polsce nowelizacja ustawy  – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która reguluje dotychczasowo obowiązujące przepisy o  zatrudnianiu  kobiet. Wprowadzone modyfikacje aktu,  dotyczą stosowanego do tej pory wykazu prac,  szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Przyjęcie zmian , nastąpiło wskutek decyzji Komisji Europejskiej.  Według KE,  dotychczasowo obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie, jest niezgodne unijnymi standardami, które mają zapewniać jednakowe warunki oraz  dostęp do zatrudnienia zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.  Z tego powodu, nowe przepisy zostały wyodrębione wyłącznie dla kobiet w ciąży lub karmiących  piersią.

Według brzmienia ustawy, nowe regulacje gwarantują ciężarnym pracownicom mozliwość przeniesienia się do innego miejsca pracy, jeżeli dotychczasowe warunki zatrudnienia zostaną  uznane za „uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, mogące mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka”.

Dotychczasowo obowiązujące regulacje obowiązywać będą do momentu, kiedy to w życie wejdą nowe rozporządzenia. Nie będzie to jednak mogło trwać dłużej niż przez 9 miesięcy.

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź