Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Jakie zmiany czekają pracodawców i cudzoziemców?

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Jakie zmiany czekają pracodawców i cudzoziemców?
27 czerwca, 2023

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. wprowadza liczne zmiany dotykające zarówno pracodawców, jak i pracowników. W związku z tą zmianą zostanie uchylona część regulacji wprowadzonych ustawą z 2 marca 2020 r., tzw. specustawą covidową. W poniższym tekście przybliżamy najważniejsze zmiany, które czekają na nas za kilka dni.

Spis treści

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Szkolenia BHP

Po 1.07.2023 r., pracodawcy będą mieli zaledwie 60 dni na przeprowadzenie zaległych szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1 lipca 2023 r. szkolenia wstępne BHP będą musiały odbywać się w formie stacjonarnej. Przypominamy, że dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia wydanego w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Badania profilaktyczne

Od 1 lipca 2023 r. pracodawcy nie będą już mogli zwolnić ze wstępnych badań lekarskich osób aplikujących na stanowisko administracyjno-biurowe, które posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w takich warunkach. Wszystkie osoby przyjmowane do pracy muszą przechodzić wstępne badania lekarskie.

Powrót „zwykłych” limitów odpraw i odszkodowań

Od 1 lipca 2023 r. pracodawcy nie będą mogli wypłacać odpraw lub odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w niższej wysokości niż pozostali pracodawcy.

Wraca „fikcja doręczeń”

Od 15.07.2023 r. wracamy do zasad ogólnych – doręczenie jest skuteczne z upływem terminu drugiego awizowania.

Cudzoziemcy – kontynuacja legalnego zatrudnienia

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. oznacza konieczność zadbania o legalność zatrudnienia pracowników-cudzoziemców. Okres ważności zezwoleń na pracę, które przedłużone zostały na mocy specustawy, kończy się 31 lipca 2023 r.

WAŻNE: Jeśli pracodawcy planują kontynuować zatrudnienie cudzoziemców, muszą do końca lipca złożyć odpowiednie wnioski o uzyskanie zezwoleń na pracę.

Ponadto, pracodawcy muszą dokonać weryfikacji legalności pobytu zatrudnianych cudzoziemców. Wielu z nich korzystało z analogicznego przedłużenia ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych. Z dniem 31 lipca 2023 r. te przedłużenia kończą się. Cudzoziemcy powinni więc najpóźniej do końca lipca 2023 roku złożyć wnioski o legalizację pobytu w Polsce.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. Jakie kroki powinien podjąć pracodawca?

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego to nowe obowiązki dla pracodawców. Są to między innymi:

  1. Weryfikacja posiadanych orzeczeń lekarzy medycyny pracy i wytypowanie grupy pracowników, którzy muszą otrzymać skierowania na badania okresowe;
  2. Weryfikacja legalności zatrudnienia oraz pobytu pracowników – cudzoziemców (przypominamy o konieczności przechowania przez pracodawcę w aktach osobowych cudzoziemca dokumentów legalizujących pracę i pobyt na terenie RP);
  3. Podjęcie kroków związanych z dalszą legalizacją zatrudnienia cudzoziemców;
  4. W razie ustalenia, że po 31.07.2023 r. którykolwiek pracownik- cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie, pracodawca powinien niezwłocznie rozwiązać tę umowę;
  5. Zadbanie o przeprowadzenie wszystkich zaległych szkoleń z dziedziny BHP.

Czy wracamy do „normalności” po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego?

Zniesienie stanu zagrożenia epidemiologicznego od 1 lipca 2023 r. oznacza uchylenie niektórych regulacji wprowadzonych specustawą covidową. To duże zmiany dla pracodawców i pracowników. Powrót do „normalności” oznacza konieczność dostosowania się do nowych regulacji, które w wielu aspektach różnią się od tych, które obowiązywały podczas stanu zagrożenia epidemicznego.

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź