Zmiany w ustawie o fundacji rodzinnej

Zmiany w ustawie o fundacji rodzinnej
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny
1 sierpnia, 2023

Ustawa, wprowadzająca regulacje dotyczące polskiej fundacji rodzinnej została uchwalona przez Sejm 26 stycznia 2023 r. Pomimo, że jej wejście w życie nastąpi 22 maja 2023 r. ustawodawca już planuje jej nowelizację. Sprawdź jakie zmiany nastąpią w ustawie o fundacji rodzinnej. Planowane zmiany mają wejść w życie w tym samym dniu, co sama ustawa tj. 22 maja 2023 r.

Spis treści

Ukryte zyski w fundacji rodzinnej

Nowelizacja wprowadza pojęcie ukrytych zysków (na wzór regulacji estońskiego CIT). Ukryte zyski, takie jak np. świadczenia na rzecz beneficjenta lub wypłata mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej będą podlegały opodatkowaniu wg stawki CIT 15%. Za ukryty zysk może zostać uznana również pożyczka udzielona przez fundację rodzinną, ale tylko w sytuacji, w której będzie długoterminowa lub bezzwrotna.

Fundacja rodzinna dla wspólnika spółki w estońskim CIT

Pomimo, że fundacja rodzinna w dalszym ciągu nie będzie mogła być wspólnikiem spółki w estońskim CIT, to na tym polu ustawodawca szykuje pewne ułatwienia. Otóż projektowana zmiana przewiduje możliwość łączenia funkcji beneficjenta lub fundatora fundacji z byciem udziałowcem lub wspólnikiem spółki opodatkowanej estońskim CIT.

Dodatkowa, preferencyjna stawka dla beneficjentów spoza „grupy zero”

Przypomnijmy, że dotychczasowa regulacja przewidywała dwa skutki podatkowe przysporzenia dla beneficjentów w PIT:

  • zwolnienie z podatku dla beneficjentów z „grupy zero”, tj. małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę
  • 15% PIT dla pozostałych beneficjentów

Projekt zmian zakłada wprowadzenie trzeciej kategorii obejmującej beneficjentów z I i II grupy, czyli:

  • zięcia, synową, ojczyma, macochę i teściów,
  • zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

W takim przypadku ustawodawca wprowadza nową, obniżoną stawkę PIT w wysokości 10%.

Ograniczenie zwolnienia z CIT

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej podlega ona co do zasady zwolnieniu podmiotowemu z opodatkowania CIT. Nowelizacja wprowadza nowe wyłączenie od tego zwolnienia dotyczące przychodów z najmu i dzierżawy: przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku używanych przez beneficjenta lub fundatora w ich działalności lub przez podmioty powiązane. Niekorzystna w tym przypadku będzie stawka CIT 19% w braku możliwości skorzystania ze stawki obniżonej.

Jeśli interesuje Cię tematyka treści związanych z polską fundacją rodzinną i chcesz wiedzieć więcej na jej temat, zapraszamy na naszą stronę „Polska fundacja rodzinna – wszystko co musisz wiedzieć„. Jeśli chciał(a)byś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie już dziś.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź