ZUS kontra zawyżone wynagrodzenie

Trybunał Konstytucyjny (TK) w ubiegłym tygodniu wydał wyrok (Sygn. Akt P 9/15), w którym stwierdził, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest uprawniony do weryfikowania wynagrodzenia ustalonego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w treści umowy o pracę, kiedy zachodzi podejrzenie, że zostało ono zawyżone. Taka sytuacja skutkuje wprost prawem do również zawyżonych świadczeń – w szczególności zasiłku chorobowego czy zasiłku macierzyńskiego.

TK postawił taką tezę w odpowiedzi na pytanie sądu, który rozstrzygał sprawę dotyczącą wypłaty zasiłku chorobowego, ustalonego zdaniem ZUS na podstawie zawyżonego wynagrodzenia za pracę.

Według Trybunały wysokość tego wynagrodzenia powinna licować z regulacją art. 78 § 1 i odpowiadać przede wszystkim rodzajowi pracy, wymaganym kwalifikacjom, a do tego uwzględniać ilość oraz jakość świadczonej pracy. Strony umowy o pracę nie mogą więc ustalić wynagrodzenia na poziomie nieadekwatnym do tych kryteriów. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie to nie powinno być nie tylko zawyżane, ale też zaniżane.

Podobnie wynagrodzenie musi uwzględniać sytuację ekonomiczną pracodawcy, jak i wynagrodzenia innych pracowników na podobnych stanowiskach. W przeciwnym wypadku ZUS ma podstawę do kwestionowania takich wynagrodzeń, jako zawyżających wprost wysokość zasiłków.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź