Małe firmy z niższym podatkiem CIT

Małe firmy z niższym podatkiem CIT
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

1 stycznia 2017 roku zaczęła obowiązywać najświeższa nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86), zwanego w skrócie CIT (ang. Corporate Income Tax). Zmienione przepisy stanowią teraz, iż małe firmy zapłacą podatek CIT w stawce 15%, co jest obniżeniem o cztery procent względem dotychczasowej stawki – 19%.

Nowa, obniżona stawka CIT odnosi się do firm będących – co oczywiste – płatnikami CIT, a których dochód ze sprzedaży (łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT – ang. Value Added Tax) nie przekroczył kwoty 1,2 mln euro w skali roku. Statystyki resortu finansów wskazują, że takich podmiotów na terenie Polski działa aż 393 000.

Założenie jest takie, by w długookresowej perspektywie nowelizacja wpłynęła na zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego naszego kraju, a także na tworzenie sprzyjających warunków do szerzenia przedsiębiorczości wśród Polaków – szczególnie tych młodych i wykształconych.

Reforma wprowadza też mechanizmy uszczelniające, które spowodują ograniczenia stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania CIT przy transakcji wymiany udziałów w spółkach kapitałowych. Zasad tych nie stosuje się bowiem, jeśli nadrzędnym celem takiej wymiany udziałów jest uniknięcie opodatkowania bądź uchylenie się od tegoż opodatkowania.

Preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych nie znajdzie także zastosowania do grup kapitałowych.

15% stawka wprowadzona została tylko do CIT, a ominięła podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – Personal Income Tax) ze względu na obecne realia opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Mają one bowiem wybór skali podatkowej w stawce 18% i 32%, albo opodatkowania liniowego w stawce 19%, a podatnicy CIT takiego wyboru nie mają.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl/aktualnosci/346397,Nizszy-CIT-dla-malych-firm.html

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź