Odpowiedzialność osób trzecich – Zobowiązania podatnika

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Jedną z instytucji prawnych przewidzianą przez Ordynację podatkową w celu zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa jest odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika.

Katalog zaległości podatkowych, za jakie odpowiedzialne są osoby trzecie, to lista stosunkowo długa. Znajdują się na niej m. in. bezpośrednie zaległości podatkowe podatnika, jak i te przejęte już przez jego następcę prawnego. Dalej wymienia się odsetki za zwłokę przy uiszczeniu należności podatkowej, niezwrócone we właściwym terminie zaliczki podatku od towarów i usług, a także koszty postępowania egzekucyjnego.

„Osoby trzecie” to w tym wypadku kategoria ściśle określona w Ordynacji podatkowej. Należą do niej chociażby członkowie najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo). Również nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, dzierżawca czy użytkownik nieruchomości należącej do podatnika oraz wspólnik spółki. Do grupy tej w szczególnych przypadkach zalicza się nawet rozwiedzionego małżonka podatnika.

Podmioty te odpowiadają całym swoim majątkiem przy spełnieniu określonych kryteriów wynikających z przepisów ustawy (np. nabycie przedsiębiorstwa). Odpowiedzialność ta rodzi się poprzez wydanie decyzji o charakterze konstytutywnym, w której określona zostanie wysokość należności.

CGO Legal świadczy usługi prawne z zakresu reprezentacji klientów przed organami podatkowymi gdy zachodzi odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika. Ponadto pracownicy Kancelarii pomagają w ukształtowaniu takiej struktury organizacyjno-prawnej, która pozwoli na wykluczenie/zminimalizowanie ryzyka powstania ww. odpowiedzialności.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź